Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2017 r. strona główna 

2017 r.
Zarządzenie nr 1/2017
 Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Moskorzew w 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 10:19:53, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 2/2017
 Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:49:16 Informację zaktualizowano 2017-01-26 09:50:41, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 3/2017
 Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Moskorzewie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-03-01 12:35:24, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie nr 4/2017
 Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót- Zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damiany NR 350016T odcinka dl. 1050 mb."
Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 08:03:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 5/2017
 Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót- Zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewice ul. Strażacka NR 350013T odcinka dl. 580 mb."
Data wprowadzenia informacji 2017-05-22 08:45:19, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 6/2017
 Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót- Zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350032T w miejscowości Chlewice ul. Górna w km 0+000 - 0+980"
Data wprowadzenia informacji 2017-05-22 08:49:00 Informację zaktualizowano 2017-05-22 08:50:13, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 7/2017
 Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót- Zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewice ul. Cicha NR 350027T odcinka dl. 528 mb."
Data wprowadzenia informacji 2017-05-22 08:53:07, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 8/2017
 Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-24 08:27:11 Informację zaktualizowano 2017-05-24 08:28:03, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 9/2017
 Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350019T w miejscowości Przybyszów w km 0+000 - 0+446”
Data wprowadzenia informacji 2017-06-08 13:59:52, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 10/2017
 Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w UG Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2017-06-21 09:24:48, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 11/2017
 Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie wprowadzenie procedury udzielania przez gminę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.
Data wprowadzenia informacji 2017-06-22 12:03:05, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 12/2017
 Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w UG Moskorzew - ds. obywatelskich i dowodów osobistych
Data wprowadzenia informacji 2017-06-26 08:47:05 Informację zaktualizowano 2017-06-26 08:50:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 13/2017
 Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 09:15:01, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 14/2017
 Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie: powołania Komisji Socjalnej
Data wprowadzenia informacji 2017-07-11 12:13:26, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 15/2017
 Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-14 15:49:27, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 16/2017
 Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie: zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 11/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku.
Data wprowadzenia informacji 2017-07-21 13:26:27, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 17/2017
 Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. "Przebudowa placu parkingowe przy OSP w miejscowości Moskorzew"
Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 15:20:19 Informację zaktualizowano 2017-07-31 15:26:14, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 18/2017
 Zarządzenie nr 18/2017 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-08-30 08:30:16 Informację zaktualizowano 2017-08-30 08:31:57, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 19/2017
 Zarządzenie nr 19/2017 w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia przy ZPO W Moskorzewie”
Data wprowadzenia informacji 2017-08-31 08:00:03, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 20/2017

Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie: zmian w budżecie na 2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-25 14:26:11, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 21/2017
 Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie : powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2017-09-27 10:56:23, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 22/2017
 Zarządzenie nr 22/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-26 13:55:28 Informację zaktualizowano 2017-10-26 14:09:44, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 23/2017
 Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót- Zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewice ul. Partyzantów NR 350006T odcinka długości 680 mb
Data wprowadzenia informacji 2017-10-26 14:01:38 Informację zaktualizowano 2017-10-26 14:11:12, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 24/2017
 Zarządzenie nr 24/2017 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zamówienia pn.: "Zakup strojów ludowych dla zespołu Moskorzewianie"
Data wprowadzenia informacji 2017-10-26 14:08:07 Informację zaktualizowano 2017-10-27 13:34:20, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 25/2017
 Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie przedłożenia projektów uchwał: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2018-2028 oraz projektu uchwały budżetowej dla Gminy Moskorzew na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 08:26:59 Informację zaktualizowano 2017-11-20 08:29:27, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 26/2017
 Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 22 listopada 2017 r. W sprawie: zmian W budżecie gminy na 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 12:23:38 Informację zaktualizowano 2017-11-27 12:24:17, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 27/2017
 Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017r.
Data wprowadzenia informacji 2017-12-04 09:25:58 Informację zaktualizowano 2017-12-04 09:26:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 28/2017
 Zarządzenie nr 28/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 13:03:35, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 29/2017
 Zarządzenie nr 29/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 13:04:54, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 30/2017
 Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie sporządzenia spisu z natury.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 13:08:17 Informację zaktualizowano 2018-01-17 15:16:44, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 31/2017
 Zarządzenie nr 31/2017 w sprawie sporządzania spisu z natury
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 14:02:16 Informację zaktualizowano 2018-01-17 14:07:47, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 32/2017
 Zarządzenie nr 32/2017 w sprawie sporządzania spisu z natury
Data wprowadzenia informacji 2018-01-17 14:06:16, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku