Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wójt strona główna 

Wójt
 


Andrzej Walasek
Wójt Gminy Moskorzew

tel. (+48 34) 35-42-003
e-mail: andrzej.walasek@moskorzew.pl

 

Wójt Gminy Moskorzew przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek tygodnia w godzinach od 8.00 do 16.00
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.

Termin i godzinę spotkania można uzgodnić osobiście w sekretariacie Urzędu
Gminy w Moskorzewie lub telefonicznie pod Nr tel. (34) 354 20 03.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-29 13:52:30 Informację zaktualizowano 2020-07-14 07:48:02, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku