Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
° Plan postępowań o udzieleniu zamówień
° Przetargi
° Zapytania ofertowe / cenowe
- 2015
- 2016 r.
- 2017 r.
- 2018 r.
- 2019 r.
- 2020 r.
- 2021 r.
° Platforma zakupowa
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Zapytania ofertowe / cenowe > 2017 r. strona główna 

2017 r.
1. Zapytanie ofertowe na "Przebudowę placu
parkingowego przy OSP w miejscowości Moskorzew"

zapytanie ofertowe GKZ 271.2.1.2017

Przedmiar robót

Opis techniczny

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-18 14:36:18 Informację zaktualizowano 2017-09-22 09:47:34, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Protokół z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2017-04-24 14:35:01, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-04-25 13:28:27, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
2. Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Moskorzew oraz opracowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
w granicach działek nr 49/1, 49/2, 49/3, 49/4
położonych w obrębie Damiany gm. Moskorzew, z
przeznaczeniem pod budowę instalacji
fotowoltaicznych

zapytanie ofertowe GKZ 271.2.2.2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-20 10:23:19 Informację zaktualizowano 2017-09-22 09:48:09, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2018-03-22 10:30:37, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
3. Zapytanie ofertowe na Przewóz dzieci
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.

zapytanie ofertowe GKZ 271.2.3.2017

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-03 13:43:08 Informację zaktualizowano 2017-09-22 09:48:55, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2017-07-10 14:06:36, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
4. Zapytanie ofertowe na Przewóz dzieci
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe GKZ.271.2.4.2017

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-10 14:09:24 Informację zaktualizowano 2017-09-22 09:49:07, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-07-17 15:12:26 Informację zaktualizowano 2017-07-17 15:16:10, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
5. Zapytanie ofertowe na realizację Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Moskorzew w 2017 r.

Zapytanie ofertowe na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moskorzew w 2017 r

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz usług

Załącznik Nr 3 Projekt umowy

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 11:52:07 Informację zaktualizowano 2017-09-22 14:56:10, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Protokół z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2017-08-16 14:54:18 Informację zaktualizowano 2017-08-16 14:58:11, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
6 Zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji
projektowej budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Moskorzew.

Zaptanie ofertowe naWykonanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Moskorzew.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz usług

Załącznik nr 3 Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-22 14:59:11 Informację zaktualizowano 2017-09-22 15:06:01, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Unieważnienie
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 10:45:32, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
7. Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych
oraz olejów, materiałów i płynów
eksploatacyjnych na potrzeby Gminy Moskorzew oraz
jednostek OSP z terenu Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych oraz olejów, materiałów i płynów eksploatacyjnych na potrzeby Gminy Moskorzew oraz jednostek OSP z terenu Gminy Moskorzew

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 - oświadczenie o jakości paliwa

Umowa nr GKZ.272.2.7.2017

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-22 11:40:33 Informację zaktualizowano 2017-11-22 11:47:34, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Unieważnienie
Data wprowadzenia informacji 2017-11-29 13:54:41 Informację zaktualizowano 2017-11-29 13:55:31, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
8. Zapytanie ofertowe na ostawę paliw płynnych
oraz olejów, materiałów i płynów
eksploatacyjnych na potrzeby Gminy Moskorzew oraz
jednostek OSP z terenu Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych oraz olejów, materiałów i płynów eksploatacyjnych na potrzeby Gminy Moskorzew oraz jednostek OSP z terenu Gminy Moskorzew

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 - oświadczenie o jakości paliwa

Umowa nr GKZ.272.2.8.2017

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-04 09:33:22 Informację zaktualizowano 2017-12-04 09:34:06, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-12-12 10:01:39, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew

Zobacz:
 2015 .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. . 
wersja do druku