Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2022 r.
° 2023 r.
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na wolne stanowiska pracy > 2017 r. strona główna 

2017 r.
Ogłoszenie o konkursie 1/2017

Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika USC w Urzędzie Stanu Cywilnego

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-20 12:42:47 Informację zaktualizowano 2017-04-20 12:49:01, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie 2/2017
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko w UG Moskorzew-Informatyk
Obowiązuje od: 2017-06-05   Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 10:22:37 Informację zaktualizowano 2017-06-05 10:27:24, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Data wprowadzenia informacji 2017-06-05 10:29:54, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Ogłoszenie o konkursie 3/2017

Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w UG Moskorzew - ds. obywatelskich i dowodów osobistych.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-08 14:36:09 Informację zaktualizowano 2017-06-08 14:43:46, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie 4/2017

Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w UG Moskorzew - Zastępca Kierownika USC

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-05 13:39:57 Informację zaktualizowano 2017-09-05 13:45:35, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku