Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
° Publicznie dostepny wykaz o środowisku
° Obwieszczenia Wójta
° Decyzje
° Postanowienia
- 2016
- 2017 r.
- 2018 r.
° Programy i regulaminy
° Firmy odbierające odpady komunalne
° Firmy odbierające nieczystości ciekłe
° Rejestr działalności regulowanej
° Azbest
° Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
° Poziomy recyklingu
° Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK
° Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
° Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
° PGN
Ogłoszenia / obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacja pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje o środowisku > Postanowienia > 2018 r. strona główna 

2018 r.
Obwieszczenie
 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia
Data wprowadzenia informacji 2018-02-08 09:19:04, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Obwieszczenie
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 08:34:21, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 08:36:24, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

Zobacz:
 2016 .  2017 r. .  2018 r. . 
wersja do druku