Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia / Zawiadomienia > 2018 r. strona główna 

2018 r.
 1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 11:17:24 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:54:48, wprowadzający: Krystian Wójcik
 2. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Data wprowadzenia informacji 2018-01-06 12:07:48 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:54:46, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wojewoda Świętokrzyski
 3. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Data wprowadzenia informacji 2018-02-06 11:54:36 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:54:44, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wojewoda Świętokrzyski
 4. Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Data wprowadzenia informacji 2018-03-16 10:27:23 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:54:41, wprowadzający: Krystian Wójcik
 5. OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskiego z dnia dnia 20-03-2018 znak: SPN.III.7820.1.35.20l7
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 10:21:04 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:54:38, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wojewoda Świętokrzyski
 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-23 11:05:32 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:54:35, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wojewoda Świętokrzyski
 7. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.05.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-05-09 15:12:12 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:54:33, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wojewoda Świętokrzyski
 8. Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08.06.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-06-11 13:54:56 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:54:30, wprowadzający: Krystian Wójcik
 9. Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 08.06.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-06-11 13:57:59 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:54:28, wprowadzający: Krystian Wójcik
 UWAGA PRÓBA OSZUSTWA
Data wprowadzenia informacji 2018-08-10 08:37:15 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:54:26, wprowadzający: Krystian Wójcik
UWAGA
 Informacja dla mieszkańców
Data wprowadzenia informacji 2018-10-04 14:59:28, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 13:50:49, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu celu publicznego
Data wprowadzenia informacji 2018-12-19 10:04:42, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
wersja do druku