Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2018 r. strona główna 

2018 r.
Zarządzenie nr 1/2018
 Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Moskorzew w 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-01-15 12:44:56 Informację zaktualizowano 2018-01-29 15:26:05, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 2/2018
 Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-29 15:20:06 Informację zaktualizowano 2018-01-29 15:23:30, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 3/2018
 Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie: organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2018-01-29 15:23:24, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 4/2018
 Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-20 11:12:23 Informację zaktualizowano 2018-02-20 11:16:22, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 5/2018
 Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w UG Moskorzew – ds. obronnych, OC i p.poż.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-05 11:40:56 Informację zaktualizowano 2018-04-05 11:54:57, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 6/2018
 Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Moskorzewie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-04-17 11:11:01, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 7/2018
 Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Moskorzew Z dnia 26 kwietnia 2018 r. W sprawie: zmian W budżecie gminy na 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-02 11:06:48 Informację zaktualizowano 2018-05-02 11:13:24, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 8/2018
 Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 08:11:13 Informację zaktualizowano 2018-05-28 08:47:59, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 9/2018

Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Moskorzew

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-12 11:23:16, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 10/2018

Zarządzenie w sprawie powołania oraz określenia składu, organizacji i trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Załącznik do zarządzenia nr 10/2018 Wójta Gminy Moskorzew

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-19 07:53:23, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 11/2018
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej W miejscowości Chebdzie nr 350011T odcinka W km 0+000-0+970
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 11:47:34 Informację zaktualizowano 2018-07-02 13:48:50, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 12/2018
 Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Moskorzew Z dnia 2 lipca 2018 r. W sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - Zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej W miejscowości Tarnawa-Góra nr 350044T odcinka W km 0+000-1+170”
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 14:29:45 Informację zaktualizowano 2018-07-10 14:34:43, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 13/2018
 Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia skontrum dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” oraz dokumentacji archiwalnej kat. „A” przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy w Moskorzewie.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-17 09:09:19 Informację zaktualizowano 2018-07-17 09:20:44, wprowadzający: Krystian Wójcik
Zarządzenie Nr 14/2018
 Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy Wójta Gminy Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-17 09:51:11 Informację zaktualizowano 2018-07-17 09:51:35, wprowadzający: Krystian Wójcik
Zarządzenie nr 15/2018
 Zarządzenie nr 15/2018 w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewiach.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-20 13:25:15 Informację zaktualizowano 2018-07-20 14:52:51, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 16/2018
 Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-25 12:42:41, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 17/2018
 Zarządzenie Nr 17/2018: w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego, wzorów spisów zdawczo-odbiorczych oraz innych środków ewidencyjnych archiwum zakładowego
Data wprowadzenia informacji 2018-07-25 12:47:13 Informację zaktualizowano 2018-07-25 12:47:35, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 18/2018
 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2018-07-25 12:58:35, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 19/2018
 Zarządzenie nr 19/2018 sprawie wprowadzenia W Urzędzie Gminy Moskorzew „Instrukcji postępowania z przesyłkami niewiadomego pochodzenia oraz w sytuacji - podłożenia ładunku wybuchowego”.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-25 13:08:54, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 20/2018
 Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewiach.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-09 09:34:55, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 21/2018
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chebdzie nr 350025T odcinka W km 1+077-2+077
Data wprowadzenia informacji 2018-08-09 11:02:07 Informację zaktualizowano 2018-08-09 11:03:20, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 22/2018
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-17 11:54:15 Informację zaktualizowano 2018-08-17 12:02:36, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 23/2018
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewska Wola nr 350039T odcinka w km 0+000-0+775
Data wprowadzenia informacji 2018-08-17 11:57:48 Informację zaktualizowano 2018-08-17 12:06:36, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 24/2018
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mękarzów: nr 350004T odcinka w km 6+255-6+491, nr 350008T odcinka w km 0+000-1+216
Data wprowadzenia informacji 2018-08-17 12:05:24 Informację zaktualizowano 2018-08-17 12:08:32, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 25/2018
 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta
Data wprowadzenia informacji 2018-08-24 08:17:01, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 26/2018
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-08-29 10:22:55 Informację zaktualizowano 2018-08-29 10:24:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 27/2018
 Zarządzenie w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-05 11:36:30 Informację zaktualizowano 2018-09-05 11:38:07, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 28/2018
 Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-26 12:06:04, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 29/2018
 Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej samochodem osobowym stanowiącym własność pracownika.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-27 15:11:47 Informację zaktualizowano 2018-09-27 15:14:11, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 30/2018
 Zarządzenie nr 30/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 09:05:27 Informację zaktualizowano 2018-10-02 09:07:14, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 31/2018
 Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2018-10-09 08:58:22 Informację zaktualizowano 2018-10-09 13:12:33, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 32/2018
 Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-29 13:49:08 Informację zaktualizowano 2018-10-29 14:11:50, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 33/2018
 Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-29 14:13:24 Informację zaktualizowano 2018-10-29 14:13:58, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 34/2018
 Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 31 października 2018 roku. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-31 10:33:40 Informację zaktualizowano 2018-10-31 10:34:40, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 35/2018
 Zarządzenie nr 35/2018 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 14:08:47 Informację zaktualizowano 2018-11-05 14:10:16, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 36/2018
 Zarządzenie nr 36/2018 w sprawie powołania komisji do przejęcia majątku trwałego i dokumentacji WCK - T w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-05 14:12:12, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 37/2018
 Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie sporządzenia spisu z natury
Data wprowadzenia informacji 2018-11-07 12:15:23, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Andrzej Walasek
Zarządzenie Nr 38/2018
 Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-13 10:36:01, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 39/2018
 Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2014 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2018-11-13 11:41:55 Informację zaktualizowano 2018-11-14 08:24:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 40/2018

Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 13 listopada 2018 roku. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/09 Wójta Gminy Moskorzew Z dnia 14 maja 2009 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 40/2018

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 40/2018

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 18:48:35 Informację zaktualizowano 2018-11-16 19:04:01, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 41/2018
 Zarządzenia Nr 41/2018 w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego - zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej W miejscowości Mękarzów nr 350041T odcinka w km 0+000-0+250”
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 18:53:10, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 42/2018

Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie przedłożenia projektów: W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2019-2028 oraz projektu uchwały budżetowej dla Gminy Moskorzew na 2019 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 18:56:05 Informację zaktualizowano 2018-11-16 18:59:44, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 43/2018
 Zarządzenie nr 43/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2018-11-19 08:56:21 Informację zaktualizowano 2018-11-19 09:01:38, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 44/2018
 Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Gminy Moskorzew służbowych tabletów”
Data wprowadzenia informacji 2018-11-20 08:21:40 Informację zaktualizowano 2018-11-20 08:23:01, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 45/2018
 Zarządzenie nr 45/2018 w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 10:07:18, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 46/2018
 Zarządzenie nr 46/2018 w sprawie przeniesienia Pana Tadeusza Barczyńskiego ze stanowiska sekretarza Gminy Moskorzew na inne stanowisko kierownicze.
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 13:34:02 Informację zaktualizowano 2018-12-05 16:36:35, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 47/2018
 Zarządzenie nr 47/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - sekretarz Gminy Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 15:58:25, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 48/2018
 Zarządzenie nr 48/2018 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania oraz rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Moskorzew dla samorządowych instytucji kultury.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-07 11:34:31 Informację zaktualizowano 2019-01-07 11:39:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 49/2018
 Zarządzenie nr 49/2018 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Moskorzew z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-07 11:41:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 50/2018
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-07 14:35:25 Informację zaktualizowano 2019-01-07 14:41:09, wprowadzający: Krystian Wójcik
Zarządzenie Nr 51/2018
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-07 14:43:38 Informację zaktualizowano 2019-01-07 14:50:30, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku