Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty
Informacje bieżące
Klauzule informacyjne
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Transmisje obrad Rady Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Ogłoszenia
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Wybory samorządowe 2018
Referendum
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacja pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory samorządowe 2018 strona główna 

Wybory samorządowe 2018
 Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
Data wprowadzenia informacji 2018-01-22 15:20:50, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Państwowa Komisja Wyborcza
Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 22
sierpnia 2018 roku - Granice Okręgów Wyborczych
 Granice Okręgów Wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 15:12:15, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 25/2018
 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta
Data wprowadzenia informacji 2018-08-27 11:03:03 Informację zaktualizowano 2018-08-27 11:03:56, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 GODZINY PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 09:30:09, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Gmina Komisja Wyborcza w Moskorzewie
 Gmina Komisja Wyborcza w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 14:48:32, wprowadzający: Krystian Wójcik
Uchwały nr 4/2018
 Uchwały nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej W Moskorzewie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Gminy w Moskorzewie W okręgu wyborczym nr 5.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 15:26:46 Informację zaktualizowano 2018-10-01 15:17:55, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 14:49:58 Informację zaktualizowano 2018-09-26 08:37:23, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 GODZINY PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Data wprowadzenia informacji 2018-09-21 12:08:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Informacja Komisarza Wyborczego
 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 24 września 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:07:22 Informację zaktualizowano 2018-09-25 11:07:46, wprowadzający: Krystian Wójcik
Uchwały nr 5/2018
 Uchwała nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie z dnia 25 września 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:09:52, wprowadzający: Krystian Wójcik
Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew
  Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 20 września 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:25:06 Informację zaktualizowano 2018-09-25 12:17:38, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej W Moskorzewie z dnia 25 września 2018 roku o unieważnieniu rejestracji listy
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 12:20:56, wprowadzający: Krystian Wójcik
Uchwała nr 6/2018
 O nieprzeprowadzaniu głosowania i obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Moskorzew, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku w okręgu wyborczym nr 5.iernika 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 15:01:42 Informację zaktualizowano 2018-10-01 15:17:32, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie
Uchwała Nr 7/2018
 Uchwała Nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Moskorzew zarządzonych na dzień 21 paździemika 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 15:05:18, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Gminna Komisja Wyborcza w Moskorzewie
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Moskorzew bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 15:11:18 Informację zaktualizowano 2018-10-01 15:16:14, wprowadzający: Krystian Wójcik
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Moskorzew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 15:14:34, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Moskorzewie
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III
z dnia 27 września 2018 r.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 12:39:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Komisarz Wyborczy w Kielcach III
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Moskorzew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-04 11:02:07, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwodowe Komisje Wyborcze w Chlewicach

Obwodowe Komisje Wyborcze w Moskorzewie

Obwodowe Komisje Wyborcze w Mękarzowie

Obwodowe Komisje Wyborcze w Tarnawej - Górze

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-17 09:38:46 Informację zaktualizowano 2018-10-17 09:41:13, wprowadzający: Krystian Wójcik
Skład Gminnej Komisji Obwodowej w Moskorzewie
 Skład Gminnej Komisji Obwodowej w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2018-10-18 13:37:27, wprowadzający: Krystian Wójcik
Dyżury Obwodowych Komisji Wyborczych
 Dyżury Obwodowych Komisji Wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2018-10-18 13:41:24, wprowadzający: Krystian Wójcik

W dniu 21.10.2018 (niedziela) Urzędnik Wyborczy


będzie pełnił dyżur w godzinach:


5:30 - 10:00


oraz


21:00 - 

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-20 16:41:08 Informację zaktualizowano 2018-10-20 16:43:18, wprowadzający: Krystian Wójcik
OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018
 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 09:32:50, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Gminna Komisja Wyborcza w Moskorzewie
 Protokół z wyborów do Rady Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 09:42:53 Informację zaktualizowano 2018-10-23 09:43:06, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Gminna Komisja Wyborcza w Moskorzewie
wersja do druku