Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
° Plan postępowań o udzieleniu zamówień
° Przetargi
° Zapytania ofertowe / cenowe
- 2015
- 2016 r.
- 2017 r.
- 2018 r.
- 2019 r.
- 2020 r.
- 2021 r.
° Platforma zakupowa
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Zapytania ofertowe / cenowe > 2018 r. strona główna 

2018 r.
1. Zapytanie ofertowe na Dostawę kruszywa
drogowego dolomitowego na remont dróg gminnych w
2018 r. na terenie Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe na Dostawę kruszywa drogowego dolomitowego na remont dróg gminnych w 2018 r. na terenie Gminy Moskorzew

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo cenowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-24 13:27:19 Informację zaktualizowano 2018-01-24 13:34:25, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 12:20:27, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
2. Zapytanie ofertowe na "Doposażenie jednostek
OSP z terenu Gminy Moskorzew w sprzęt ratowniczy"

Zapytanie ofertowe na Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Moskorzew w sprzęt ratowniczy

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Projekt Umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-17 13:39:57 Informację zaktualizowano 2018-06-18 09:07:43, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Wyjaśnienia do zapytania
Data wprowadzenia informacji 2018-04-20 08:07:08, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2018-04-23 08:56:34, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
3. Zapytanie ofertowe na "Doposażenie jednostek
OSP z terenu Gminy Moskorzew w sprzęt ratowniczy"

Zapytanie ofertowe na Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Moskorzew w sprzęt ratowniczy

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Projekt Umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 10:59:21 Informację zaktualizowano 2018-06-18 09:07:50, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Wyjaśnienia do zapytania
Data wprowadzenia informacji 2018-05-07 15:29:26 Informację zaktualizowano 2018-05-07 15:30:13, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-05-14 12:19:10, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
4. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż
wyposażenia placu zabaw w miejscowości Chlewska
Wola

Dostawa i montaż wyposażenie placu zabaw W miejscowości Chlewska Wola

Złącznik nr 1 (formularz ofertowy)

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Załącznik nr 2 (wykaz wykonanych robót)

Załącznik nr 3 (Óświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej)

Załącznik nr 4 ( Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Załącznik nr 5 (wzór umowy)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-11 14:51:11 Informację zaktualizowano 2018-06-18 09:07:55, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 14:59:21 Informację zaktualizowano 2018-06-26 15:01:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
5. Zapytanie ofertowe: Prowadzenie kompleksowej
bankowej obsługi budżetu Gminy Moskorzew oraz
jej jednostek organizacyjnych w okresie od
01.07.2018 r. do 30.06.2021 r7

Prowadzenie kompleksowej bankowej obsiugi budietu Gminy Moskorzew oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Załącznik nr 3 Wykaz jednostek organizacyjnych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o posiadaniu-utworzeniu filii

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-11 16:16:26 Informację zaktualizowano 2018-06-18 09:08:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-20 14:33:09 Informację zaktualizowano 2018-06-20 14:36:06, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
6. Zapytanie ofertowe: przewóz dzieci
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno —
Edukacyjno — Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr GKZ.271.2.6.2018

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy GKZ.271.2.6.2018

Załącznik Nr 2: Projekt umowy GKZ.271.2.6.2018

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-18 17:02:38, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 11:34:54, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
7. Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy
dydaktycznych do pracowni edukacyjnej w Zespole
Placówek Oświatowych w Moskorzewie w ramach
zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole
podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz
odnawialne źródła energii.”, realizowanego w
ramach Programu dla gmin woj. Świętokrzyskiego

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni edukacyjnej w Zespole Placówek Oświatowych w Moskorzewie w ramach zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energ

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4- Projekt Umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-05 13:41:48, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Informacja dla wykonawców
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 10:05:02 Informację zaktualizowano 2018-07-09 10:06:34, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Tadeusz Barczyński
 Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego (aktualizacja)
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 10:08:27, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-07-16 08:53:22 Informację zaktualizowano 2018-07-16 08:55:44, wprowadzający: Krystian Wójcik
8. Zapytanie ofertowe „Dostawa i montaż
wyposażenia centrum sportowo-rekreacyjnego w
miejscowości Mękarzów”.

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Mękarzów

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 3- Óświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4- szczegółowy opis wyposażenia

Załącznik nr 5 - wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 14:52:23 Informację zaktualizowano 2018-07-10 14:59:11, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-08-16 10:40:27, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
9. Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż
wyposażenie centrum turystyczno-rekreacyjnego w
miejscowości Chlewska Wola

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenie centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Chlewska Wola

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 3 - Oświadczenia

załącznik nr 4- szczegłlowy opis wyposażenia

Załącznik nr 5 - wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-11 15:13:53 Informację zaktualizowano 2018-10-01 14:06:32, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-08-02 13:09:36, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
10. Zapytanie ofertowe: Przewóz dzieci
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno —
Edukacyjno — Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-02 13:11:39 Informację zaktualizowano 2018-10-01 14:06:40, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-08-16 10:39:27, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
11. Zapytanie ofertowe: Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Mękarzów, odcinek o długości 840 m.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik Nr 3: Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-07 14:13:37 Informację zaktualizowano 2018-10-01 14:07:28, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2018-08-16 10:37:37, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
12. Zapytanie ofertowe: Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Mękarzów, odcinek o długości 840 m.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik Nr 3: Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-08-16 11:06:35 Informację zaktualizowano 2018-10-01 14:08:07, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-08-23 12:02:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
13. Zapytanie ofertowe: Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Moskorzew w
2018 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Wykaz usług

Załącznik Nr 3: Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-05 10:45:48 Informację zaktualizowano 2018-10-01 14:08:34, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 10:39:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
14. Zapytanie ofertowe dotyczące zadania
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Mękarzów nr 350041T odcinka w km 0+000-0+250”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis techniczny

Przedmiar robót

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3a do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 14:05:01 Informację zaktualizowano 2018-10-01 14:08:57, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-10-19 12:50:16, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
15. Zapytanie ofertowe: "Dostawa, montaż i
wdrożenie systemu wspomagającego obsługę obrad
Rady Gminy Moskorzew"

Zapytanie ofertowe nr GKZ.271.2.15.2018.pdf

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3: do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4: projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-29 13:11:51 Informację zaktualizowano 2018-10-29 13:13:29, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja dla wykonawców
Data wprowadzenia informacji 2018-10-31 09:24:38, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-11-06 15:26:56, wprowadzający: Krystian Wójcik
16. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK
dla potrzeb realizacji Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych -
„Aktywna tablica”.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-13 10:46:28, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 14:02:08, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
17. Zapytanie ofertowe na Dostawę kruszywa
drogowego dolomitowego na remont dróg gminnych w
2018 r. na terenie Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe na Dostawę kruszywa drogowego dolomitowego na remont dróg gminnych w 2018 r. na terenie Gminy Moskorzew

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik Nr 3: Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-14 10:06:04 Informację zaktualizowano 2018-12-04 11:14:58, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 14:05:55, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
18. Zapytanie ofertowe na: Dostawę energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, ulic,
obiektów i miejsc publicznych na terenie Gminy
Moskorzew

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Wzór oświadczenia

Załącznik Nr 3: Szczegółowy wykaz punktów

Załącznik Nr 4: Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-14 13:52:50 Informację zaktualizowano 2018-12-04 11:15:21, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2018-11-23 10:15:50, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
19. Zapytanie ofertowe na: „Dostawę energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, ulic,
obiektów i miejsc publicznych na terenie Gminy
Moskorzew”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 Szczegółowy wykaz pynktów

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-26 15:20:52 Informację zaktualizowano 2018-11-26 15:26:43, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o unieważnieniu oferty
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 11:56:55 Informację zaktualizowano 2018-12-05 11:58:24, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
20. Zapytanie ofertowe na "Dostawę energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, ulic,
obiektów i miejsc publicznych na terenie Gminy
Moskorzew".

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 11:17:52, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:29:08, wprowadzający: Jolanta Gradzińska

Zobacz:
 2015 .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. . 
wersja do druku