Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na wolne stanowiska pracy > 2018 r. strona główna 

2018 r.
Kandydaci na Urzędnika Wyborczego
 Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego. Objaśnienie. Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 15:02:44, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 1/2018

Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w UG Moskorzew - ds. obronnych, OC i p.poż

Kwestionariusz osobowy

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-14 15:12:20 Informację zaktualizowano 2018-03-14 15:16:41, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie 2/2018
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 09:02:14 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:56:07, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie 3/2018

Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego - GOPS Moskorzew

Zarządzenie nr 3/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego księgowego

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 09:48:53 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:56:12, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Lidia Szymkiewicz
 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej odbytego w dniu 24.09.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 12:07:22, wprowadzający: Krystian Wójcik
 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 08:56:51 Informację zaktualizowano 2019-12-31 15:00:29, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Lidia Szymkiewicz
Ogłoszenie o konkursie 4/2018
 ZARZĄDZENIE Nr1/2018 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w MOSKORZEWIE z siedzibą w Chlewicach z dnia 25 wrzesień 2018 roku. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 10:43:26 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:56:20, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Warunki zatrudnienia
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 10:53:56, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 5/2018

Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/8 etatu W WCK-T w Moskorzewie

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora WCK-T w Moskorzewie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-10 07:40:42 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:56:27, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Dyrektor WCK-T
Ogłoszenie o konkursie 6/2018
 Ogłoszenie konkursu na stanowisko głownego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z s. w Chlewicach
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 18:43:32 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:57:27, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 7/2018

Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze W Urzędzie Gminy Moskorzew - sekretarz Gminy Moskorzew.

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 15:29:08 Informację zaktualizowano 2018-12-19 15:29:51, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-07 15:14:32 Informację zaktualizowano 2019-08-26 08:47:24, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku