Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2022 r.
° 2023 r.
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na wolne stanowiska pracy > 2018 r. strona główna 

2018 r.
Kandydaci na Urzędnika Wyborczego
 Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego. Objaśnienie. Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 15:02:44, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 1/2018

Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w UG Moskorzew - ds. obronnych, OC i p.poż

Kwestionariusz osobowy

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-14 15:12:20 Informację zaktualizowano 2018-03-14 15:16:41, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie 2/2018
 Wójt Gminy Moskorzew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach
Data wprowadzenia informacji 2018-07-23 09:02:14 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:56:07, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie 3/2018

Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego - GOPS Moskorzew

Zarządzenie nr 3/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego księgowego

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 09:48:53 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:56:12, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Lidia Szymkiewicz
 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej odbytego w dniu 24.09.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-09-24 12:07:22, wprowadzający: Krystian Wójcik
 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 08:56:51 Informację zaktualizowano 2019-12-31 15:00:29, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Lidia Szymkiewicz
Ogłoszenie o konkursie 4/2018
 ZARZĄDZENIE Nr1/2018 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w MOSKORZEWIE z siedzibą w Chlewicach z dnia 25 wrzesień 2018 roku. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 10:43:26 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:56:20, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Warunki zatrudnienia
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 10:53:56, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 5/2018

Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/8 etatu W WCK-T w Moskorzewie

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora WCK-T w Moskorzewie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-10 07:40:42 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:56:27, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Dyrektor WCK-T
Ogłoszenie o konkursie 6/2018
 Ogłoszenie konkursu na stanowisko głownego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z s. w Chlewicach
Data wprowadzenia informacji 2018-11-16 18:43:32 Informację zaktualizowano 2018-12-11 10:57:27, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 7/2018

Wójt Gminy Moskorzew ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze W Urzędzie Gminy Moskorzew - sekretarz Gminy Moskorzew.

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 15:29:08 Informację zaktualizowano 2018-12-19 15:29:51, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-07 15:14:32 Informację zaktualizowano 2019-08-26 08:47:24, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku