Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° Poprzednie
° tematycznie
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2018 r. strona główna 

2018 r.
 Uchwała Nr XXXII/149/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r. W sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 09:47:56 Informację zaktualizowano 2018-03-27 09:52:25, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr XXXII/150/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018r W sprawie: zmian W budżecie gminy na 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 08:03:50 Informację zaktualizowano 2018-03-27 09:52:29, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXII/151/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 roku W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/134/ 17 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-26 14:14:59 Informację zaktualizowano 2018-03-27 09:52:35, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 UCHWAŁA Nr XXXII/152/18 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/94/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28.04.2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-26 14:08:51 Informację zaktualizowano 2018-03-27 09:52:39, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXII/153/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-26 14:29:34 Informację zaktualizowano 2018-03-27 09:52:46, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXII/154/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19.03.2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-26 13:33:44 Informację zaktualizowano 2018-03-27 09:52:52, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Uchwała Nr XXXII/155//2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Moskorzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-26 13:13:01 Informację zaktualizowano 2018-03-27 09:52:56, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXII/156/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Moskorzew na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2018-03-26 13:02:35 Informację zaktualizowano 2018-03-27 09:53:02, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXIII/157/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028
Data wprowadzenia informacji 2018-05-02 10:47:08 Informację zaktualizowano 2018-05-02 10:49:52, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr XXXIII/158/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 r w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-02 10:52:40 Informację zaktualizowano 2018-05-02 10:52:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXIII/159/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej, pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej, ustalenia przebiegu drogi gminnej oraz uchylenia Uchwały Nr XXXII/152/ 18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 marca 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-02 10:55:03, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXIII/160/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego.
Data wprowadzenia informacji 2018-05-02 10:57:44 Informację zaktualizowano 2018-05-02 10:58:40, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała nr XXXIII/161/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moskorzew do zbadania skargi na działania Wójta Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2018-05-02 11:03:55 Informację zaktualizowano 2018-05-02 11:04:32, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXIV/162/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 r. W sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 07:53:22 Informację zaktualizowano 2018-07-10 08:12:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXIV/163/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 r w sprawie: zmian W budżecie gminy na 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 08:34:13 Informację zaktualizowano 2018-07-10 08:34:44, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXIV/164/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 12:21:51 Informację zaktualizowano 2018-07-10 12:23:01, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXIV/165/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku W sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 12:24:32, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXIV/166/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 lutego 2011 roku.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 12:36:34, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 UCHWAŁA Nr XXXIV/167/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku W sprawie skargi mieszkańców wsi Mękarzów na działania Wójta Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 12:38:30, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXIV/168/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 12:44:45 Informację zaktualizowano 2018-07-10 12:45:17, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXIV/169/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnych z członkostwa W Komisji Budżetu i Finansów
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 12:48:30, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXIV/170/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 13:06:32 Informację zaktualizowano 2018-07-10 13:11:05, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 UCHWAŁA Nr XXXIV/171/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2018 roku W sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 13:09:27, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXVI/172/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 12:11:14 Informację zaktualizowano 2018-09-11 12:13:06, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przedowniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXVI/173/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: zmian W budżecie gminy na 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 12:25:17 Informację zaktualizowano 2018-09-11 12:25:31, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przedowniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXVI/174/18 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 6 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 12:40:44, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przedowniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXVI/175/18 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 6 września 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 13:08:45, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przedowniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXVI/176/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Moskorzew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 13:16:48, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przedowniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXVI/177/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 13:21:42, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przedowniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXVI/178/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 6 września 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Moskorzew w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 15:03:44, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przedowniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXVII/179/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 października 2018 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 11:35:36 Informację zaktualizowano 2018-10-23 11:35:52, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXVII/180/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 12:12:17 Informację zaktualizowano 2018-10-23 12:12:28, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXVII/181/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Moskorzew do gminnego zasobu nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 12:20:30, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr XXXVII/182/18 Rady Gminy Moskorzew z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
Data wprowadzenia informacji 2018-10-23 12:31:55 Informację zaktualizowano 2018-10-23 12:32:49, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 08:05:37, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 08:08:51 Informację zaktualizowano 2018-11-27 08:09:35, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 08:10:34, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie :zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 12:10:52 Informację zaktualizowano 2018-12-05 12:11:22, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zmian W budżecie gminy na 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 12:20:52 Informację zaktualizowano 2018-12-05 12:26:07, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr II/6/18 RADY GMINY MOSKORZEW z dnia 29 listopada 2018 r. W sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 12:35:06, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 12:40:13, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 roku W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 12:46:26, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wybrania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 12:49:21 Informację zaktualizowano 2018-12-05 12:51:10, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 13:07:32, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2018-12-05 13:11:28, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 09:12:26 Informację zaktualizowano 2018-12-18 09:15:06, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 r w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 09:30:04 Informację zaktualizowano 2018-12-18 09:31:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Gminy ds. opracowania Statutu Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 09:37:45, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 09:39:26, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 10:04:41 Informację zaktualizowano 2018-12-18 10:08:01, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 10:15:56, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028
Data wprowadzenia informacji 2019-01-08 07:54:58 Informację zaktualizowano 2019-01-08 09:34:43, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian W budżecie gminy na 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-08 08:52:06 Informację zaktualizowano 2019-01-08 08:53:46, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2019 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-08 09:08:32 Informację zaktualizowano 2019-01-08 09:15:28, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019-2023.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-08 09:21:34, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
wersja do druku