Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
° 2018
° 2019
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Opinie RIO > 2018 strona główna 

2018
 Uchwała Nr 143 /2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Moskorzew na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 12:36:59, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Uchwała Nr 144 / 2018 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moskorzew na 2019 rok i lata następne
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 12:38:46, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Wystąpienie pokontrolne
Data wprowadzenia informacji 2019-06-07 14:54:17 Informację zaktualizowano 2019-06-07 14:54:32, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Wystąpienie pokontrolne
Data wprowadzenia informacji 2020-05-07 09:45:54, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku