Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2019 r. strona główna 

2019 r.
Zarządzenie Nr 1/2019
 Zarządzenie w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Moskorzew w 2019 roku.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-07 14:56:46 Informację zaktualizowano 2019-01-07 14:57:47, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 2/2019
 Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Moskorzewie.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-16 09:53:52 Informację zaktualizowano 2019-01-16 10:17:41, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 3/2019
 Zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątku.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-16 12:30:48, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 4/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moskorzewie.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-16 14:56:42 Informację zaktualizowano 2019-01-18 13:31:03, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 5/2019
 Zarządzenie w sprawie: zasad zabezpieczenia budynku, zasad postępowania z kluczami oraz dostępu do pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy w Moskorzewie.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-21 10:04:22 Informację zaktualizowano 2019-01-21 10:49:25, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 6/2019
 Zarządzenie w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Moskorzewie.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 10:40:23 Informację zaktualizowano 2019-01-28 10:41:08, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 7/2019
 Zarządzenie w sprawie: wdrożenia procedury awansu wewnętrznego w Urzędzie Gminy W Moskorzewie.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 10:45:08, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 8/2019
 Zarządzenie w sprawie: dokonania wyboru sołtysa i rad sołeckich w sołectwach Gminy Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 10:47:58, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 9/2019
 Zarządzenie w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 10:58:33 Informację zaktualizowano 2019-02-05 11:07:28, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 10/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy w Moskorzewie.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 11:02:08, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 11/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 11:04:15, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 12/2019
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia Koordynatora Gminnego badania liczby osób bezdomnych celem właściwej realizacji ogólnopolskiego badania osób bezdomnych.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-05 11:10:49 Informację zaktualizowano 2019-02-05 11:11:47, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 13/2019
 Zarządzenie w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie do wydawania decyzji administracyjnych.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-12 08:58:28, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 14/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 10:05:05, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 15/2019
 Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 10:06:12 Informację zaktualizowano 2019-02-14 10:08:31, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 16/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania i określenia zadań Inspektora Ochrony Danych oraz Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 14:13:05, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorze
Zarządzenie Nr 17/2019
 Zarządzenie w sprawie: szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-02-22 15:10:39 Informację zaktualizowano 2019-02-22 15:14:40, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 18/2019
 Zarządzenie w sprawie: zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2019-02-22 15:16:10 Informację zaktualizowano 2019-02-22 15:17:19, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 19/2019
 Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie.
Data wprowadzenia informacji 2019-02-22 15:18:34 Informację zaktualizowano 2019-02-22 15:19:52, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 20/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania w Urzędzie Gminy w Moskorzewie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do dnia 31 grudnia 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 15:25:21, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 21/2019
 Zarządzenie w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 11:49:42, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 22/2019
 Zarządzenie w sprawie: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wybrania kandydata na stanowisko Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 14:51:37, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 23/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego W Moskorzewie.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-02 10:55:09 Informację zaktualizowano 2019-04-02 10:57:04, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 24/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 11:02:01 Informację zaktualizowano 2019-04-05 11:04:19, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 25/2019
 Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-10 13:06:09 Informację zaktualizowano 2019-05-15 11:56:24, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 26/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-16 14:08:35 Informację zaktualizowano 2019-05-15 11:56:01, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 27/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 11:54:11 Informację zaktualizowano 2019-05-15 11:56:11, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 28/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wybrania kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 11:59:11 Informację zaktualizowano 2019-05-15 12:02:31, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 29/2019

Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 12:07:31 Informację zaktualizowano 2019-05-15 12:13:35, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 30/2019

Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji ds. wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 12:14:49, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 31/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-29 18:08:06 Informację zaktualizowano 2019-05-29 18:10:21, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 32/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Moskorzew w infrastrukturze komunalnej
Data wprowadzenia informacji 2019-05-29 18:12:10 Informację zaktualizowano 2019-05-29 18:13:47, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 33/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewska Wola nr 3S0015T odcinków w km 1+262- 2+262 oraz 0+000-0+570”
Data wprowadzenia informacji 2019-05-29 18:16:28 Informację zaktualizowano 2019-05-29 18:18:45, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 34/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach.
Data wprowadzenia informacji 2019-06-07 08:10:15 Informację zaktualizowano 2019-06-07 08:10:51, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 35/2019

Zarządzenie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2018 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 17:41:37, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 36/2019
 Zarządzenie w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:29:55, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 37/2019
 Zarządzenie sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tarnawa-Góra nr 350008T odcinka w km 1+485-3+145 oraz dz. nr 79 odcinka W km 0+000-0+398”
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:24:11 Informację zaktualizowano 2019-07-02 12:31:39, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 38/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego - zadania pn. ,,Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 10:04:27, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 39/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego - zadania pn. ,,Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 10:07:02, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 40/2019
 Zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Moskorzew przeznaczonych do najmu, dzierżawy, sprzedaży.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 10:19:17, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 41/2019
 Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w urzędzie Gminy Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 12:34:32, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 42/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalekie dz. nr 114 odcinka w km 0+000 — 1+000”
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 14:12:32, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 43/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 14:15:56, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 44/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 14:25:20, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 45/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubachowy nr 350006Todcinka w km 1+300 — 1+940”
Data wprowadzenia informacji 2019-07-31 15:18:58, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 46/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moskorzew nr350021T odcinka w km 0+000 — 0+305”
Data wprowadzenia informacji 2019-07-31 15:21:18, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 47/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 15:04:35 Informację zaktualizowano 2019-08-05 15:06:46, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 48/2019
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - sekretarz Gminy Moskorzew.
Data wprowadzenia informacji 2019-08-06 15:19:57, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 49/2019
 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 10:29:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 50/2019
 Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego ds informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 10:35:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Zarządzenie Nr 51/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-08-26 10:52:43 Informację zaktualizowano 2019-08-26 13:19:59, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 52/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-08-27 11:12:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 53/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-08-27 11:22:45, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 54/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 6/2014 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 14:51:23 Informację zaktualizowano 2019-08-28 14:55:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 55/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 09:51:15, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Andrzej Walasek
Zarządzenie Nr 56/2019
 Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moskorzew położonej w miejscowości Chlewska Wola oraz powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 13:10:28 Informację zaktualizowano 2019-09-13 13:13:04, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 57/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mękarzów dz. nr 1457 odcinka dł. 110 mb”
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 13:57:15, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 58/2019
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczania osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Data wprowadzenia informacji 2019-10-01 15:12:18 Informację zaktualizowano 2019-10-01 15:33:30, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 59/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-07 13:12:39 Informację zaktualizowano 2019-10-08 09:29:13, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 60/2019
 Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyjmowania i rozpatrywania petycji kierowanych do organów samorządu gminy
Data wprowadzenia informacji 2019-10-07 13:18:05 Informację zaktualizowano 2019-10-07 15:00:49, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 61/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-10-16 13:52:27 Informację zaktualizowano 2019-10-16 14:00:55, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 62/2019
 Zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-04 15:26:28 Informację zaktualizowano 2019-11-05 08:39:03, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 63/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-04 15:28:59 Informację zaktualizowano 2019-11-05 08:41:32, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 64/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2019-11-04 15:32:04 Informację zaktualizowano 2019-11-04 15:33:25, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 65/2019
 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektów uchwał: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2020-2028 oraz projektu uchwały budżetowej dla Gminy Moskorzew na 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-18 14:12:12 Informację zaktualizowano 2019-11-18 14:41:42, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 66/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-11-18 14:47:16 Informację zaktualizowano 2019-11-18 14:55:37, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 67/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 350012T w miejscowości Chlewice, ul. Błonie, odcinkadł. 1250 mb”
Data wprowadzenia informacji 2019-11-20 15:37:41, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 68/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 10:46:41 Informację zaktualizowano 2019-12-04 10:47:25, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 69/2019
 Zarządzenie w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Moskorzewie za odpracowaniem
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 10:51:21 Informację zaktualizowano 2019-12-04 10:52:31, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 70/2019
 Zarządzenie w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chlewska Wola
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 10:55:40 Informację zaktualizowano 2019-12-04 10:56:14, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 71/2019
 Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moskorzew położonej w miejscowości Chlewska Wola oraz powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 13:39:40 Informację zaktualizowano 2019-12-06 13:41:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 72/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia wyceny działek stanowiących mienie gminy
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 14:51:50, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 73/2019
 Zarządzenie w sprawie: ustalenia czasu pracy poświęconego na wykonywanie przez pracownikow Urzędu Gminy Moskorzew zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 14:55:35, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 74/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewice nr 350007T odcinka w km 0+000 - 0+750”
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 15:01:38 Informację zaktualizowano 2019-12-17 15:01:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 75/2019
 Zarządzenie w sprawie: stosowania mechanizmu podzielonej płatności
Data wprowadzenia informacji 2020-01-07 15:34:54, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 76/2019
 Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Gminie Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 08:11:29 Informację zaktualizowano 2020-01-08 08:13:55, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 77/2019
 Zarządzenie w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy Moskorzew Z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątku
Data wprowadzenia informacji 2020-01-13 12:39:17 Informację zaktualizowano 2020-01-13 12:39:54, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 78/2019
 Zarządzenie w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz rzeczowych środków majątkowych
Data wprowadzenia informacji 2020-01-13 12:43:16 Informację zaktualizowano 2020-01-13 12:43:57, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 79/2019
 Zarządzenie w sprawie: spisu z natury składników majątkowych gminy
Data wprowadzenia informacji 2020-01-13 12:46:40 Informację zaktualizowano 2020-01-20 11:52:55, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku