Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
° Plan postępowań o udzieleniu zamówień
° Przetargi
° Zapytania ofertowe / cenowe
- 2015
- 2016 r.
- 2017 r.
- 2018 r.
- 2019 r.
- 2020 r.
- 2021 r.
° Platforma zakupowa
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Zapytania ofertowe / cenowe > 2019 r. strona główna 

2019 r.
1. Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości w miejscoowści Chlewska Wola

Zapytanie ofertowe

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-10 09:51:49 Informację zaktualizowano 2019-02-15 14:42:27, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 12:07:39, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
2. Rozeznanie cenowe: sporządzenie ekspertyzy
budowlanej stanu technicznego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego o funkcji socjalnej usytuowanego
na działce nr ewid. 11/29 położonej w
miejscowości Moskorzew

Rozeznanie cenowe

Formularz ofertowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-15 14:42:39 Informację zaktualizowano 2019-02-15 14:46:02, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Wyjaśnienie do rozeznania cenowego
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 14:50:23, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 14:57:50, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
3. Zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Moskorzew wraz z
nadzorem autorskim

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Wykaz usług

Załącznik Nr 3: Wykaz osób

Załącznik Nr 4: Powiązania kapitałowe

Załącznik Nr 5: Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 14:36:04, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr
GKZ.271.2.1.2019

Odpowiedź na pismo

Załącznik 1: Aneks Audytu ZPO Chlewice

Załącznik 2: Aneks Audytu ZPO Moskorzew

Załącznik 3: Audyt ZPO Chlewice

Załącznik 3: Audyt ZPO Moskorzew

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 14:00:49 Informację zaktualizowano 2019-02-25 14:08:35, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr
GKZ.271.2.1.2019 (2)
 Odpowiedź na pismo
Data wprowadzenia informacji 2019-02-25 20:17:39, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Protokół z sesji otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 14:18:01, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego
Data wprowadzenia informacji 2019-03-04 14:24:06, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
4. Zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Moskorzew wraz z
nadzorem autorskim

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowe

Załącznik nr 2: wykaz usług

Załącznik nr 3: wykaz osób

Załącznik nr 4: powiązania kapitałowe

Załącznik nr 5: projekt umowy

Audyt ZPO Chlewice

Audyt ZPO Moskorzew

Aneks audytu ZPO Chlewice

Aneks audytu ZPO Moskorzew

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-04 15:17:52 Informację zaktualizowano 2019-03-04 15:18:08, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr GKZ.271.2.1.2019
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 15:16:21, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Protokół z sesji otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2019-03-12 14:59:18 Informację zaktualizowano 2019-03-12 14:59:28, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-03-14 10:56:32, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
5. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie
brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 13:34:12, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-04-02 14:15:33, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
6. Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa
drogowego dolomitowego na remont dróg gminnych w
2019 r. na terenie Gminy Moskorzew

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 3: projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 13:47:56 Informację zaktualizowano 2019-07-10 18:10:15, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 12:15:34, wprowadzający: Krystian Wójcik
7. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac
oczyszczania dwóch studni w miejscowości
Chebdzie.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowe

Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3: Powiązania kapitałowe

Załącznik nr 4 - projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 18:49:55, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 08:15:44, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
8. Zapytanie oferowe na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej Budowy sieci
wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew z
pełnieniem nadzoru autorskiego

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz usług

Załącznik nr 3- wykaz osób

Załącznik nr 4- powiązania kapitałowe

Załącznik nr 5-projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-11 12:27:01 Informację zaktualizowano 2019-07-11 12:34:41, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 08:44:47 Informację zaktualizowano 2019-07-22 08:46:43, wprowadzający: Krystian Wójcik
9. Zapytanie ofertowe na wykonanie Programu
Funkcjonalno-Użytkownego na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2- potwierdzenie warunków udziału

Załącznik nr 3- powiązania kapitałowe

Załącznik nr 4-projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-11 12:36:42 Informację zaktualizowano 2019-07-11 12:47:58, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 08:48:15, wprowadzający: Krystian Wójcik
10. Zapytanie ofertowe na wykonanie
wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Rekonstrukcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o funkcji socjalnej zlokalizowanego na działce nr
ewid. 11/29 położonej w miejscowości Moskorzew

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz usług

Załącznik nr 3- wykaz osób

Załącznik nr 4- powiązania kapitałowe

Załącznik nr 5-projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-11 12:47:42 Informację zaktualizowano 2019-07-11 12:55:32, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 10:52:24, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
11. Zapytanie ofertowe na "Wykonanie Programu
Funkcjonalno-Użytkowego Budowy sieci
wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: potwierdzenie warunków udziału

Załącznik nr 3: powiązania kapitałowe

Załącznik nr 4: projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 07:59:38, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 12:11:59, wprowadzający: Krystian Wójcik
12. Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Moskorzew w
2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz usług

Załącznik nr 3-projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 10:23:41, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-08-01 10:34:59, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
13. Zapytanie ofertowe na wykonanie
wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Rekonstrukcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o funkcji socjalnej zlokalizowanego na działce nr
ewid. 11/29 położonej w miejscowości Moskorzew

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz usług

Załącznik nr 3- wykaz osób

Załącznik nr 4- powiązania kapitałowe

Załącznik nr 5-projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-25 13:07:37, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 09:06:20 Informację zaktualizowano 2019-08-05 09:08:53, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
14. Zapytanie ofertowe na: przewóz osób
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno —
Edukacyjno — Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr: 1 Formularz ofertowy

Załacznik nr 2: wykaz zaplecza transportowego

Załącznik Nr 3: Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 13:16:34 Informację zaktualizowano 2019-07-29 13:20:43, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 14:59:43, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
15.Zapytanie ofertowe na: przewóz osób
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno —
Edukacyjno — Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załacznik nr 2: wykaz zaplecza transportowego

Załącznik nr 3-projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-07 12:35:53, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 14:31:54 Informację zaktualizowano 2019-08-20 14:34:04, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
16. Zapytanie ofertowe na wykonanie
wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Rekonstrukcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o funkcji socjalnej zlokalizowanego na działce nr
ewid. 11/29 położonej w miejscowości Moskorzew

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz usług

Załącznik nr 3- wykaz osób

Załącznik nr 4- powiązania kapitałowe

Załącznik nr 5-projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-08 14:48:00 Informację zaktualizowano 2019-08-08 14:54:26, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 10:39:09, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
17. Zapytanie ofertowe na: przewóz osób
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: wykaz zaplecza transportowego

Załącznik nr 3: projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 12:45:29 Informację zaktualizowano 2019-08-20 14:34:55, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 13:45:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
18. Zapytanie ofertowe na: modernizację drogi
dojazdowej do pól w miejscowości Chlewska Wola,
odcinek o długości 970 m

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 3: projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-21 10:04:56, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-08-30 14:56:31, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
19. Zapytanie ofertowe na: dostawę i montaż
wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności w
miejscowości Przybyszów

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Załącznik nr 2: wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 3: oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4: szczegółowy opis wyposażenia

Załącznik nr 5: wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 13:00:11 Informację zaktualizowano 2019-08-28 13:00:56, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Wyjaśnienie do zapytania
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 13:41:24 Informację zaktualizowano 2019-08-30 13:55:50, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Wyjaśnienie do zapytania
Data wprowadzenia informacji 2019-08-30 13:54:19, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-09-20 09:29:16, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
20. Zapytanie ofertowe na: Dostawę kruszywa
drogowego dolomitowego na remont dróg na terenie
Gminy Moskorzew

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 3: projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-06 16:52:29, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2019-11-15 14:19:06, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew

Zobacz:
 2015 .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. . 
wersja do druku