Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia > 2019 r. strona główna 

2019 r.
 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-18 12:42:48, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Data wprowadzenia informacji 2019-01-22 12:55:36 Informację zaktualizowano 2019-01-22 12:56:43, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 09:42:11, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu celu publicznego
Data wprowadzenia informacji 2019-04-16 09:50:58 Informację zaktualizowano 2019-04-16 09:54:22, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Ogłoszenie [Wybory do PE 2019]

Zgłoszenia kandydatur na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 należy składać w Urzędzie Gminy w Moskorzewie. Urzędnik wyborczy Gminy Moskorzew- Paulina Wójcik w dniach 25-26.04.2019 będzie pełniła dyżur w godzinach 14.30-15.30 w Urzędzie Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew, pokój 12.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-24 08:36:43 Informację zaktualizowano 2019-04-24 08:39:08, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 08:59:50 Informację zaktualizowano 2019-05-17 09:02:22, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Ogłoszenie: wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2018 roku ulg w kwocie przewyższającej 500,00 zł.:
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 13:16:16 Informację zaktualizowano 2019-05-24 13:18:02, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Obwieszczenie ministra inwestycji i rozwoju
Data wprowadzenia informacji 2019-06-07 11:38:08, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Minister inwestycji i rozwoju
Zarządzenie nr 43/2019
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisk atmosferyczne
Data wprowadzenia informacji 2019-07-24 11:54:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Ogłoszenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 14:15:23, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku