Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2022 r.
° 2023 r.
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na wolne stanowiska pracy > 2019 r. strona główna 

2019 r.
Ogłoszenie o konkursie 1/2019

Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 12:19:21, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: p. o. Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno - Turystycznego w Moskorzewie
Ogłoszenie o konkursie 2/2019

Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie.

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz Osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 10:12:39 Informację zaktualizowano 2019-02-14 10:16:28, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie: powołania Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-17 11:00:31 Informację zaktualizowano 2019-04-17 11:05:22, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie 3/2019

Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 13:06:38 Informację zaktualizowano 2019-02-20 13:09:58, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: p. o. Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno - Turystycznego w Moskorzewie
Ogłoszenie o konkursie 4/2019

Zarządzenie nr 3/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie / Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 19:03:02, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: p. o. Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno - Turystycznego w Moskorzewie
Ogłoszenie o konkursie 5/2019

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora WCK-T w Moskorzewie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 15:05:09, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 6/2019

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora GOK w Moskorzewie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 19:43:48, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 7/2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - sekretarz gminy Moskorzew

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 09:56:25 Informację zaktualizowano 2019-07-23 10:50:40, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku