Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na wolne stanowiska pracy > 2019 r. strona główna 

2019 r.
Ogłoszenie o konkursie 1/2019

Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 12:19:21, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: p. o. Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno - Turystycznego w Moskorzewie
Ogłoszenie o konkursie 2/2019

Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie.

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz Osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 10:12:39 Informację zaktualizowano 2019-02-14 10:16:28, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie: powołania Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-17 11:00:31 Informację zaktualizowano 2019-04-17 11:05:22, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie 3/2019

Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 13:06:38 Informację zaktualizowano 2019-02-20 13:09:58, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: p. o. Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno - Turystycznego w Moskorzewie
Ogłoszenie o konkursie 4/2019

Zarządzenie nr 3/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie / Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 19:03:02, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: p. o. Dyrektora Wiejskiego Centrum Kulturalno - Turystycznego w Moskorzewie
Ogłoszenie o konkursie 5/2019

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora WCK-T w Moskorzewie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 15:05:09, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 6/2019

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora GOK w Moskorzewie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/8 etatu w Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 19:43:48, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Data wprowadzenia informacji 2019-08-02 14:29:11, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
Ogłoszenie o konkursie 7/2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - sekretarz gminy Moskorzew

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 09:56:25 Informację zaktualizowano 2019-07-23 10:50:40, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Data wprowadzenia informacji 2019-08-07 12:48:41, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
wersja do druku