Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
° 2019 r.
° 2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Posiedzenia komisji Rady Gminy > 2019 r. strona główna 

2019 r.
 Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego - 16 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00
Data wprowadzenia informacji 2019-04-09 11:41:33 Informację zaktualizowano 2019-04-09 11:42:01, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodnicząca Komisji - Bożena Całka
 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 20 maja 2019 r. o godz. 14:00
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 13:43:58 Informację zaktualizowano 2019-05-14 13:45:24, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 27 maja 2019 r. o godz. 14:00
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 09:40:51 Informację zaktualizowano 2019-05-21 09:45:28, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Kordian Kucharczyk
 Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego - 12 czerwca 2019 r. o godz. 9:00
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 15:30:59 Informację zaktualizowano 2019-08-27 14:22:04, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodnicząca Komisji - Bożena Całka
 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 17 czerwca 2019 r. o godz. 14:00
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 17:49:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodnicząca Komisji - Grażyna Wójcik
 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - 21 czerwca 2019 r. o godz. 9:00
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 14:09:19 Informację zaktualizowano 2019-06-12 14:12:06, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodnicząca Komisji - Justyna Całka
 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 3 października 2019 r. o godz. 9:00
Data wprowadzenia informacji 2019-09-30 12:42:36 Informację zaktualizowano 2019-09-30 12:45:52, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Komisji - Bogdan Knapik
 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 29 sierpnia 2019 roku o godz. 14:00
Data wprowadzenia informacji 2019-08-20 12:53:40 Informację zaktualizowano 2019-08-20 12:56:05, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodnicząca Komisji - Grażyna Wójcik
 Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego - 30 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00
Data wprowadzenia informacji 2019-08-27 14:22:49, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodnicząca Komisji - Bożena Całka
 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - 26 września 2019 r. o godz. 9:00
Data wprowadzenia informacji 2019-09-23 08:21:05, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodnicząca Komisji - Justyna Całka
 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 30 września 2019 r. o godz. 14:00
Data wprowadzenia informacji 2019-09-23 08:24:16, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodnicząca Komisji - Grażyna Wójcik
 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 3 października 2019 r. o godz. 9:00
Data wprowadzenia informacji 2019-09-30 12:50:01, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - 16 października 2019 r. o godz. 9:00
Data wprowadzenia informacji 2019-10-09 15:11:50, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodnicząca Komisji - Justyna Całka
 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 25 października 2019 r. o godz. 9:00
Data wprowadzenia informacji 2019-10-21 15:28:54 Informację zaktualizowano 2019-10-21 15:29:18, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Kordian Kucharczyk
 Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego - 4 listopada 2019 r. o godz. 9:00
Data wprowadzenia informacji 2019-10-30 08:07:15, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodnicząca Komisji - Bożena Całka
 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - 18 listopada 2019 r. o godz. 9:00
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 14:46:05 Informację zaktualizowano 2019-11-13 14:51:26, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodnicząca Komisji - Justyna Całka
 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 18 listopada 2019 r. o godz. 14:00
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 10:19:28 Informację zaktualizowano 2019-11-13 14:51:30, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodnicząca Komisji - Grażyna Wójcik
 Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego - 21 listopada 2019 r. o godz. 9:00
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 14:48:49, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodnicząca Komisji - Bożena Całka
 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2019 r. o godz. 8:00
Data wprowadzenia informacji 2019-11-20 15:34:25 Informację zaktualizowano 2019-11-20 15:34:36, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Kordian Kucharczyk
 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 11 grudnia 2019 r. o godz. 13:30
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 10:19:30, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Kordian Kucharczyk
 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 11 grudnia 2019 roku o godz. 14:00
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 10:25:34, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodnicząca Komisji - Grażyna Wójcik
 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 11 grudnia 2019 r. o godz. 14:30
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 10:23:09 Informację zaktualizowano 2019-12-04 10:23:22, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Komisji - Bogdan Knapik
wersja do druku