Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
° Wybory Prezydenta RP 2015 rok
° Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
° Referendum 2015
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do PE 2019
° Wybory do Izb Rolnicznych 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
° Wybory Prezydenta RP 2020 rok
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY I REFERENDA > Wybory do PE 2019 strona główna 

Wybory do PE 2019
 Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 11 kwietnia 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 12:20:13 Informację zaktualizowano 2019-04-23 12:22:04, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
OGŁOSZENIE

Zgłoszenia kandydatur na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 należy składać w Urzędzie Gminy w Moskorzewie. Urzędnik wyborczy Gminy Moskorzew- Paulina Wójcik w dniach 25-26.04.2019 będzie pełniła dyżur w godzinach 14.30-15.30 w Urzędzie Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew, pokój 12.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-24 08:33:33 Informację zaktualizowano 2019-04-24 08:35:30, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-04-29 09:40:12 Informację zaktualizowano 2019-04-29 09:40:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Elżbieta Frejowska - Komisarz Wyborczy w Kielcach III
 Postanowienie nr 59/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 10:43:45 Informację zaktualizowano 2019-05-07 10:45:18, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Elżbieta Frejowska - Komisarz Wyborczy w Kielcach III
 Postanowienie nr 59/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 13:46:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Elżbieta Frejowska - Komisarz Wyborczy w Kielcach III
 Obwodowe komisje wyborcze – składy osobowe
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 07:48:20 Informację zaktualizowano 2019-05-13 07:51:13, wprowadzający: Krystian Wójcik
SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH

Urzędnik wyborczy Paulina Wójcik zaprasza na szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych, które odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie, Moskorzew 97, o godzinie 17.30

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-13 13:04:11, wprowadzający: Krystian Wójcik
INFORMACJA

Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu głosowania w wyborach na posłów do Parlamentu Europejskiego, tj. w dniu 26 maja 2019 r. rozpoczynają pracę w godzinach :
- Obwód 1 Chlewice- 5.45
- Obwód 2 Moskorzew- 5.30
- Obwód 3 Mękarzów- 6.00
-Obwód 4 Tarnawa Góra -6.00

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 08:49:02, wprowadzający: Krystian Wójcik
 POSTANOWIENIE NR 91/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2019-05-25 21:40:27, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku