Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór na ławników sądowych Raporty o stanie Gminy strona główna 

Raporty o stanie Gminy
2021 rok

Raport o stanie gminy

Zgłoszenie do udziału w debacie

Formularz zgłoszeniowy

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-08 12:17:36 Informację zaktualizowano 2022-06-08 12:39:30, wprowadzający: Krystian Wójcik
2020 rok

Raport o stanie gminy

Zgłoszenie do udziału w debacie

Formularz zgłoszeniowy

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-14 08:54:05 Informację zaktualizowano 2021-06-14 08:59:52, wprowadzający: Krystian Wójcik
2019 rok

Raport o stanie gminy

Zgłoszenie do udziału w debacie

Formularz zgłoszeniowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 12:55:15 Informację zaktualizowano 2021-06-14 08:54:42, wprowadzający: Krystian Wójcik
2018 rok

Raport o stanie Gminy

Zgłoszenie do udziału w debacie

Formularz zgłoszeniowy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-07 10:53:13 Informację zaktualizowano 2021-06-14 08:55:13, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku