Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
° 2019
° 2020
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprzedaż nieruchomości > 2019 strona główna 

2019
1. Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości

Zarządzenie nr 56/2019

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Załącznik do Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 13:27:48, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Informacja o wynikach pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2019-10-21 15:34:39 Informację zaktualizowano 2020-01-20 15:24:03, wprowadzający: Krystian Wójcik
2. Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości

Zarządzenie nr 71/2019

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Załącznik do Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 13:47:27 Informację zaktualizowano 2020-01-20 15:24:17, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wynikach pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2020-01-20 15:22:19 Informację zaktualizowano 2020-01-20 15:24:21, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku