Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2020 r. strona główna 

2020 r.
Zarządzenie Nr 54/2020
 Zarządzenie w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2020-11-26 13:47:48 Informację zaktualizowano 2020-11-26 13:50:37, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 53/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne
Data wprowadzenia informacji 2020-11-16 15:28:43 Informację zaktualizowano 2020-11-16 15:30:32, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 52/2020
 Zarządzenie w sprawie: przedłożenia projektów uchwał: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2021 - 2028 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-11-12 10:52:18, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 51/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-10-26 10:21:27 Informację zaktualizowano 2020-10-26 10:35:40, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 50/2020
 Zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2020-10-16 19:37:11 Informację zaktualizowano 2020-10-16 19:45:13, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 49/2020
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia nauczyciela Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach do zastępowania Dyrektora ZPO w przypadku jego nieobecności
Data wprowadzenia informacji 2020-10-15 14:22:19, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 48/2020
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia nauczyciela Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie do zastępowania Dyrektora ZPO w przypadku jego nieobecności
Data wprowadzenia informacji 2020-10-15 14:18:02 Informację zaktualizowano 2020-10-15 14:20:27, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 47/2020
 Zarządzenie w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Moskorzew przeznaczonych do najmu
Data wprowadzenia informacji 2020-10-09 13:13:21, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 46/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-10-08 15:08:47 Informację zaktualizowano 2020-10-08 15:10:36, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 45/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-10-06 14:07:05 Informację zaktualizowano 2020-10-06 14:09:10, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie nr 44/2020
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2020-10-05 14:41:38 Informację zaktualizowano 2020-10-05 14:48:07, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 43/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Moskorzew w infrastrukturze komunalnej.
Data wprowadzenia informacji 2020-09-08 12:25:27, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 42/2020
 Zarządzenie w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2020-08-19 12:00:47, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 41/2020
 Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I rokowań po trzech przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moskorzew polożonej w miejscowości Chlewska Wola oraz powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 17:31:26 Informację zaktualizowano 2020-08-07 17:33:15, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 40/2020
 Zarządzenie w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do I rokowań po trzech przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Chlewska Wola
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 17:27:04 Informację zaktualizowano 2020-08-07 17:28:11, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 39/2020
 Zarządzenie w sprawie: aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Data wprowadzenia informacji 2020-08-07 17:16:52, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 38/2020
 Zarządzenie w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2020-07-28 15:19:43, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 37/2020
 Zarządzenie w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2020-07-28 15:12:27 Informację zaktualizowano 2020-07-28 15:13:45, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 36/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-07-28 15:03:45 Informację zaktualizowano 2020-07-28 15:08:04, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 35/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2020-07-13 09:00:54, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 34/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 12:08:10 Informację zaktualizowano 2020-07-07 12:43:50, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 33/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-07-03 08:04:43 Informację zaktualizowano 2020-07-03 08:07:11, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 32/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - ds. gospodarki odpadami i gospodarowania mieniem gminnym
Data wprowadzenia informacji 2020-06-26 07:41:39 Informację zaktualizowano 2020-06-26 07:43:19, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 31/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Gminy Moskorzew - ds. księgowości budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2020-06-26 07:39:27, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 30/2020
 Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 14:46:33 Informację zaktualizowano 2020-06-24 14:48:20, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 29/2020
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w glosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 17:45:58, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskrzew
Zarządzenie Nr 28/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 17:43:27, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 27/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 17:40:43, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 26/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Moskorzew i Urząd Gminy Moskorzew, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 17:38:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 25/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 15:28:36, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 24/2020
 Zarządzenie w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 15:09:41, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 23/2020
 Zarządzenie w sprawie: upoważnienia osób do przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 14:38:03, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 22/2020
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 14:34:10 Informację zaktualizowano 2020-06-08 14:34:42, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 21/2020
 Zarządzenie w sprawie: zawieszenia zajęć w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest gmina Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2020-05-22 13:16:46 Informację zaktualizowano 2020-05-22 13:18:52, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 20/2020
 Zarządzenie w sprawie: zawieszenia zajęć w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest gmina Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2020-05-07 10:56:58 Informację zaktualizowano 2020-05-07 11:02:23, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 19/2020
 Zarządzenie w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2020-05-07 10:51:42 Informację zaktualizowano 2020-05-07 10:51:51, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 18/2020
 Zarządzenie w sprawie: trybu postępowania przy udostępnieniu informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2020-05-07 10:47:22 Informację zaktualizowano 2020-05-07 10:49:46, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 17/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-04-29 13:27:03 Informację zaktualizowano 2020-04-29 13:30:27, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 16/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. ,,Przebudowa dróg gminnych: nr 350026 T w miejscowości Moskorzew, odcinek o dł. l000mb, nr 350047 T w miejscowości Damiany, odcinek o dł. 580 mb”
Data wprowadzenia informacji 2020-04-24 15:03:59 Informację zaktualizowano 2020-04-24 15:06:40, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 15/2020
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Data wprowadzenia informacji 2020-04-23 15:05:27 Informację zaktualizowano 2020-04-23 15:07:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 14/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-04-09 11:11:46, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 13/2020
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 14:30:27 Informację zaktualizowano 2020-03-24 14:48:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 12/2020
 Zarządzenie w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 08:56:42 Informację zaktualizowano 2020-03-19 08:56:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 11/2020
 Zarządzenie w sprawie: upoważnienia osób do przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-03-17 09:30:40 Informację zaktualizowano 2020-03-19 08:54:07, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 10/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 15:34:07, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 9/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. informatyki W Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 15:31:51, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 8/2020
 Zarządzenie w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w trzecim pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 13:42:15 Informację zaktualizowano 2020-03-06 13:47:07, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 7/2020
 Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia trzeciego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moskorzew położonej w miejscowości Chlewska Wola oraz powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 13:35:52 Informację zaktualizowano 2020-03-06 13:38:33, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 6/2020
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 12:16:17, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 5/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji
Data wprowadzenia informacji 2020-02-13 15:19:45, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 4/2020
 Zarządzenie w sprawie: sposobu ustalenia rozliczenia z gminami kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Moskorzew, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 15:33:34 Informację zaktualizowano 2020-02-13 15:14:19, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 3/2020
 Zarządzenie w sprawie: powołania w Urzędzie Gminy w Moskorzewie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-02-03 13:58:31 Informację zaktualizowano 2020-02-03 13:59:26, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 2/2020
 Zarządzenie w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych
Data wprowadzenia informacji 2020-01-22 11:54:41 Informację zaktualizowano 2020-02-03 13:59:18, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 1/2020
 Zarządzenie w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Moskorzew w 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-01-14 08:00:32 Informację zaktualizowano 2020-02-03 13:59:12, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-03 08:02:23, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku