Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok strona główna 

WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
 Informacja - jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 08:51:18, wprowadzający: Krystian Wójcik

Uchwałą Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu R

- załącznik do uchwały Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. (Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - wzrór)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 14:27:50 Informację zaktualizowano 2020-03-19 08:47:09, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 14:22:14 Informację zaktualizowano 2020-02-24 14:25:56, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej - Wiesław Kozielewicz
 Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Moskorzew w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 14:19:06 Informację zaktualizowano 2020-02-24 14:19:29, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Postanowienie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2020-02-18 12:51:44, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Marszałek Sejmu
wersja do druku