Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
° Wybory Prezydenta RP 2015 rok
° Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
° Referendum 2015
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do PE 2019
° Wybory do Izb Rolnicznych 2019
° Wybory Prezydenta RP 2020 rok
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
° Wybory do Izb Rolnicznych 2023
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY I REFERENDA > Wybory do Izb Rolnicznych 2023 > Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 > Wybory Prezydenta RP 2020 rok strona główna 

Wybory Prezydenta RP 2020 rok

Wnioski do pobrania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 15:24:20, wprowadzający: Krystian Wójcik

PKW - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. [link]

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 13:55:42 Informację zaktualizowano 2020-06-10 13:56:16, wprowadzający: Krystian Wójcik
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28
czerwca 2020 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 11:33:20, wprowadzający: Krystian Wójcik
II Tura Wyborów
 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 14:27:10, wprowadzający: Krystian Wójcik
 INFORMACJA Państwowej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2020-07-10 08:47:33 Informację zaktualizowano 2020-07-10 08:49:16, wprowadzający: Krystian Wójcik
 INFORMACJA o godzinie rozpoczęcia prac przez Obwodowe Komisje wyborcze na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2020-07-10 07:51:56, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 INFORMACJA o godzinie rozpoczęcia i zakończenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu dn. 12.07.2020r
Data wprowadzenia informacji 2020-07-10 07:49:40, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania [link]

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 14:24:21 Informację zaktualizowano 2020-07-07 14:30:08, wprowadzający: Krystian Wójcik
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 14:18:29 Informację zaktualizowano 2020-07-07 14:27:50, wprowadzający: Krystian Wójcik
I Tura Wyborów
 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 14:26:57, wprowadzający: Krystian Wójcik
 POSTANOWIENIE NR 85/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2020-06-28 10:09:20 Informację zaktualizowano 2020-06-29 00:10:52, wprowadzający: Krystian Wójcik
 INFORMACJA o godzinie rozpoczęcia prac przez Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2020-06-26 14:34:56, wprowadzający: Krystian Wójcik
 INFORMACJA o godzinie rozpoczęcia i zakończenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2020-06-26 14:33:20, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Prezentacja dot. wyborów ( stanowiąca wyłącznie materiał szkoleniowy)
Data wprowadzenia informacji 2020-06-19 12:51:36 Informację zaktualizowano 2020-06-19 12:54:18, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-19 12:48:36, wprowadzający: Krystian Wójcik
 KODEKS WYBORCZY (wyciąg) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tekst ujednolicony w Krajowym Biurze Wyborczym Warszawa, czerwiec 2020
Data wprowadzenia informacji 2020-06-19 12:46:51, wprowadzający: Krystian Wójcik
 POSTANOWIENIE NR 42/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 17:18:23 Informację zaktualizowano 2020-06-17 17:28:16, wprowadzający: Krystian Wójcik
 POSTANOWIENIE NR 41/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 20:26:23, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Komisarz Wyborczy w Kielcach III
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 09:23:56, wprowadzający: Krystian Wójcik
 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 12 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-13 10:46:12 Informację zaktualizowano 2020-06-13 10:47:37, wprowadzający: Krystian Wójcik
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Moskorzew z dnia 9 czerwca 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 07:58:41 Informację zaktualizowano 2020-06-10 12:07:17, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 12:15:15, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 12:12:22, wprowadzający: Krystian Wójcik

UCHWAŁA NR 161/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca

- Załącznik do uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 12:05:22 Informację zaktualizowano 2020-06-10 12:09:19, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 12:02:30, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zarządzenie w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 11:58:39 Informację zaktualizowano 2020-06-10 12:00:04, wprowadzający: Krystian Wójcik
 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 11:45:55 Informację zaktualizowano 2020-06-10 11:48:33, wprowadzający: Krystian Wójcik
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja
2020 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 11:31:20 Informację zaktualizowano 2020-06-10 11:34:07, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Uchwała Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 14:02:31 Informację zaktualizowano 2020-06-10 14:04:02, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-05-11 08:09:50 Informację zaktualizowano 2020-05-11 08:14:06, wprowadzający: Krystian Wójcik
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-04-17 14:32:09 Informację zaktualizowano 2020-04-17 14:33:37, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dn. 15 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych Komisji Wyborczych.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-16 10:37:12 Informację zaktualizowano 2020-04-16 10:41:25, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Komisarz Wyborczyw Kielcach II

Z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz obostrzeniami i rygorami sanitarnymi z tym związanymi, oraz w związku z ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji, zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres urzędu gminy. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Natomiast oryginały zgłoszeń należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie dodatkowych zgłoszeń).

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-16 10:41:37 Informację zaktualizowano 2020-04-16 14:23:52, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew z dnia 10 kwietnia 2020 roku
Data wprowadzenia informacji 2020-04-10 12:04:52, wprowadzający: Krystian Wójcik
INFORMACJA o zgłaszaniu kandydatów na członlów
OKW

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-30 08:39:01, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Informacja - jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 08:51:18, wprowadzający: Krystian Wójcik

Uchwałą Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu R

- załącznik do uchwały Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. (Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - wzrór)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 14:27:50 Informację zaktualizowano 2020-03-19 08:47:09, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 14:22:14 Informację zaktualizowano 2020-02-24 14:25:56, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej - Wiesław Kozielewicz
 Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Moskorzew w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 14:19:06 Informację zaktualizowano 2020-02-24 14:19:29, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Postanowienie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2020-02-18 12:51:44, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Marszałek Sejmu
wersja do druku