Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
° Plan postępowań o udzieleniu zamówień
° Przetargi
° Zapytania ofertowe / cenowe
- 2015
- 2016 r.
- 2017 r.
- 2018 r.
- 2019 r.
- 2020 r.
- 2021 r.
° Platforma zakupowa
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Zapytania ofertowe / cenowe > 2020 r. strona główna 

2020 r.
10. Zapytanie ofertowe na: pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Moskorzew w systemie
zaprojektuj i wybuduj

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: projekt umowy

Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4: wykaz osób

Załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-13 15:55:12, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2020-10-21 12:56:36 Informację zaktualizowano 2020-10-21 12:58:10, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
9. Rozeznanie cenowe: przygotowanie projektu
graficznego oraz wykonanie tablic informacyjnych
dla projektu pn.: ,,Termomodernizacja budynów
użyteczności publicznej na terenie Gminy
Moskorzew"

Rozeznanie cenowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-02 14:02:31 Informację zaktualizowano 2020-09-02 14:02:47, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2020-09-09 19:07:55, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
8. Zapytanie ofertowe na: przewóz uczniów
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: wykaz zaplecza transportowego

Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-10 10:03:20 Informację zaktualizowano 2020-08-10 10:06:28, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 18:02:42, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
7. Zapytanie ofertowe na „wykonanie
rozgraniczenia nieruchomości na całej długości
położonej w miejscowości Perzyny w obrębie
geodezyjnym: Moskorzew, gm. Moskorzew, oznaczonej
jako działka 636/1 z nieruchomością oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 564
 Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2020-07-10 09:45:58 Informację zaktualizowano 2020-07-10 09:47:22, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
6. Zapytanie ofertowe na: „Realizację programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Moskorzew w 2020 r.”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz usług

Załącznik nr 3: wykaz narzędzi

Załącznik nr 4: Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-03 11:27:46 Informację zaktualizowano 2020-07-03 11:44:56, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2020-07-14 09:02:38, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
5. Zapytanie ofertowe na "dostawę kruszywa
drogowego dolomitowego na remont dróg na terenie
Gminy Moskorzew"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 3: Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-15 12:52:15, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2020-07-13 14:51:15, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
4. Zapytanie ofertowe na "dostawę paliw płynnych
oraz olejów, materiałów i płynów
eksploatacyjnych na potrzeby Gminy Moskorzew oraz
jednostek OSP z terenu Gminy Moskorzew"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3: oświadczenie o jakości paliwa

Załącznik nr 4: Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-14 14:04:33, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2020-05-22 13:12:43, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
3. Zapytanie ofertowe na "dostawę laptopów z
zainstalowanym systemem operacyjnym niezbędnych
do zdalnej nauki dla uczniów w ramach projektu -
Zdalna szkoła+"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: powiązania kapitałowe

Załącznik nr 3: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4: projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-14 13:54:22 Informację zaktualizowano 2020-05-14 14:01:02, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 1) Odpowiedzi na pismo dotyczące wyjaśnienia / doprecyzowania zapytania ofertowego nr GKZ.271.2.3.2020 z dnia 14.05.2020 r
Data wprowadzenia informacji 2020-05-19 09:35:31 Informację zaktualizowano 2020-05-19 15:01:04, wprowadzający: Krystian Wójcik
 2) Odpowiedzi na pismo dotyczące wyjaśnienia / doprecyzowania zapytania ofertowego nr GKZ.271.2.3.2020 z dnia 14.05.2020 r
Data wprowadzenia informacji 2020-05-19 15:01:26, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2020-05-22 13:10:40, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
2. Zapytanie ofertowe na "Pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
inwestycji pn. Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy
Moskorzew"

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: projekt umowy

Załącznik nr 3. oświadczenie o spełnieniun warunków udziału

Załącznik nr 4: wykaz osób

Załącznik nr 5: oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 15:07:53 Informację zaktualizowano 2020-05-05 15:08:22, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Protokół z sesji otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2020-05-13 14:19:08, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2020-05-15 12:50:16, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
1. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów z
zainstalowanym systemem operacyjnym niezbędnych
do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli
szkół prowadzonych przez Gminę Moskorzew w
ramach dofinansowania z Ministerstwa Cyfryzacji.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: powiązania kapitałowe

Załącznik nr 3: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4: projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 15:18:21 Informację zaktualizowano 2020-04-01 15:22:01, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Odpowiedzi na pytania
Data wprowadzenia informacji 2020-04-03 14:50:56, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2020-04-09 08:54:45, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew

Zobacz:
 2015 .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. . 
wersja do druku