Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na wolne stanowiska pracy > 2020 r. strona główna 

2020 r.
Ogłoszenie o konkursie 3/2020

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie

Kwestionariusz Osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 14:51:26, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 2/2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. gospodarki odpadami i gospodarowania mieniem gminnym w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zamówień Publicznyc

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 14:32:58 Informację zaktualizowano 2020-06-15 14:35:43, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 13:37:21, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 1/2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 12:11:53, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 13:35:13, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku