Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2022 r.
° 2023 r.
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na wolne stanowiska pracy > 2020 r. strona główna 

2020 r.
Ogłoszenie o konkursie 3/2020

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Moskorzewie

Kwestionariusz Osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 14:51:26, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 2/2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. gospodarki odpadami i gospodarowania mieniem gminnym w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zamówień Publicznyc

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 14:32:58 Informację zaktualizowano 2020-06-15 14:35:43, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 13:37:21, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 1/2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 12:11:53, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 13:35:13, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku