Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
° Powszechny Spis Rolny 2020
°  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 SPISY POWSZECHNE > Powszechny Spis Rolny 2020 strona główna 

Powszechny Spis Rolny 2020
 6. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 CZĘŚCIOWO PRZYWRÓCONE ZOSTAŁY WYWIADY BEZPOŚREDNIE
Data wprowadzenia informacji 2020-10-14 15:23:40, wprowadzający: Krystian Wójcik
 5. Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-10-14 07:54:59 Informację zaktualizowano 2020-10-14 07:56:28, wprowadzający: Krystian Wójcik
 4. Komunikat o dyżurach członków Gminnego Biura Spisowego w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2020-09-22 14:21:49 Informację zaktualizowano 2020-09-22 14:24:54, wprowadzający: Krystian Wójcik

3. Do rozpoczęcia spisu rolnego pozostało kilkanaście dni (informacja)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-18 11:07:22, wprowadzający: Krystian Wójcik

2. Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-18 11:04:57 Informację zaktualizowano 2020-08-18 11:05:55, wprowadzający: Krystian Wójcik

1. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje dodatkowe dla osób składających oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 13:50:13 Informację zaktualizowano 2020-06-15 14:58:21, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku