Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
° Radni
° Pracownicy Urzędu Gminy
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011 r.
- 2012 r.
- 2013r.
- 2014r
- 2015r
- 2016 r.
- 2017 r.
- 2018 r.
- 2019 r.
- 2020 r.
- 2021 r.
- 2022 r.
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia > Pracownicy Urzędu Gminy > 2020 r. strona główna 

2020 r.
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 08:31:12, wprowadzający: Krystian Wójcik
Wójt Gminy Moskorzew
 Andrzej Walasek - Wójt Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 08:31:52, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Sekretarz Gminy Moskorzew
 Sekretarz Gminy Moskorzew - Piotr Wawer
Data wprowadzenia informacji 2020-07-28 08:43:25 Informację zaktualizowano 2020-07-28 08:48:08, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Piotr Wawer
 Sekretarz Gminy Moskorzew - Piotr Wawer (korekta)
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 07:49:17 Informację zaktualizowano 2020-08-05 07:51:33, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Piotr Wawer
Skarbnik Gminy Moskorzew
 Skarbnik Gminy Moskorzew - Barbara Huptyś
Data wprowadzenia informacji 2020-06-29 14:25:28 Informację zaktualizowano 2020-06-29 14:27:02, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Barbara Huptyś

Zobacz:
 2007 .  2008 .  2009 .  2010 .   2011 r. .  2012 r. .  2013r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. . 
wersja do druku