Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2022 r.
° 2023 r.
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na wolne stanowiska pracy > 2021 r. strona główna 

2021 r.
Ogłoszenie o konkursie 6/2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Moskorzew o naborze do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. zamówień publicznych i funduszy pomocowych w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zamówień Publicz

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-20 12:47:54 Informację zaktualizowano 2021-12-20 12:48:25, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Data wprowadzenia informacji 2022-01-12 12:54:41, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2022-01-20 15:04:16, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 5/2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Moskorzew o naborze kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-30 12:59:12 Informację zaktualizowano 2021-08-30 12:59:36, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Data wprowadzenia informacji 2021-09-16 10:15:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2021-09-27 08:29:41, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie 4/2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. obrony, OC i p.poż. .

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-19 15:11:04 Informację zaktualizowano 2021-07-19 15:14:02, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Data wprowadzenia informacji 2021-09-06 10:10:43, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2021-09-27 08:28:46, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie 3/2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. wymiaru zobowiązań podatkowych w Referacie Finansowym

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-19 14:58:03 Informację zaktualizowano 2021-07-19 14:58:36, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Data wprowadzenia informacji 2021-09-06 10:09:45, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2021-09-27 08:26:18 Informację zaktualizowano 2021-09-27 08:26:55, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie 2/2021

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Kwestionariusz Osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-07 10:50:00 Informację zaktualizowano 2021-07-07 10:50:45, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wynikach
Data wprowadzenia informacji 2021-08-18 15:16:41, wprowadzający: Krystian Wójcik
 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-06 10:08:35, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 1/2021

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Urzędnicze

Kwestionariusz osobowy

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-05 15:10:55 Informację zaktualizowano 2021-01-05 15:24:38, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Data wprowadzenia informacji 2021-01-21 14:58:44, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2021-01-29 16:14:33, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku