Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2022 r.
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2021 r. strona główna 

2021 r.
Zarządzenie Nr 58/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2022-01-10 14:02:59 Informację zaktualizowano 2022-01-10 14:04:16, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 57/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz rzeczowych środków majątkowych
Data wprowadzenia informacji 2022-01-05 12:25:16, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 56/2021
 Zarządzenie w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Data wprowadzenia informacji 2022-01-05 12:22:22 Informację zaktualizowano 2022-01-05 12:22:59, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 55/2021
 Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-12-31 13:21:58, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 54/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-12-20 10:47:28 Informację zaktualizowano 2021-12-20 10:49:11, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 53/2021
 Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-12-06 22:23:37 Informację zaktualizowano 2021-12-06 22:27:28, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 52/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-11-18 14:08:36 Informację zaktualizowano 2021-11-18 14:10:11, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 51/2021
 Zarządzenie w sprawie przedłożenia projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2022 — 2028 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-11-15 10:03:23 Informację zaktualizowano 2021-11-15 10:18:08, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 50/2021
 Zarządzenie w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-11-02 11:34:42, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 49/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-11-02 09:17:53 Informację zaktualizowano 2021-11-02 09:21:10, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 48/2021
 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-10-26 11:16:59 Informację zaktualizowano 2021-10-26 11:25:58, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 47/2021
 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie do wydawania decyzji administracyjnych
Data wprowadzenia informacji 2021-10-26 11:14:27 Informację zaktualizowano 2021-10-26 11:15:12, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 46/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-09-16 08:35:34, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 45/2021
 Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach
Data wprowadzenia informacji 2021-09-06 08:37:45 Informację zaktualizowano 2021-09-06 08:39:18, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 44/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny gruntów nabytych przez Gminę Moskorzew na potrzeby ewidencji księgowej
Data wprowadzenia informacji 2021-09-02 10:30:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 43/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew – pracownik ds. obronnych, OC i p.poż.
Data wprowadzenia informacji 2021-09-02 10:27:40 Informację zaktualizowano 2021-09-02 10:28:20, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 42/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew – pracownik ds. wymiaru zobowiązań podatkowych w Referacie Finansowym
Data wprowadzenia informacji 2021-09-02 10:10:28, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 41/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-09-02 10:07:11, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 40/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-09-02 09:40:18 Informację zaktualizowano 2021-09-02 10:02:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 39/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Data wprowadzenia informacji 2021-08-23 11:58:25 Informację zaktualizowano 2021-08-23 12:15:26, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 38/2021
 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do spraw szczepień oraz utworzenia infolinii
Data wprowadzenia informacji 2021-08-06 15:59:08, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 37/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach
Data wprowadzenia informacji 2021-08-03 22:41:40, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 36/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót - zadania pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moskorzew w systemie zaprojektuj i wybuduj”
Data wprowadzenia informacji 2021-07-12 08:21:12, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 35/2021
 Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-07-10 15:10:21 Informację zaktualizowano 2021-07-10 15:11:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 34/2021

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez gminę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-10 15:03:18 Informację zaktualizowano 2021-07-10 15:03:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 33/2021
 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Data wprowadzenia informacji 2021-07-08 14:15:26, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 32/2021
 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych W Chlewicach
Data wprowadzenia informacji 2021-07-07 10:44:44, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 31/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-07-05 14:14:14 Informację zaktualizowano 2021-07-05 14:14:39, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 30/2021
 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach do realizacji projektu organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach
Data wprowadzenia informacji 2021-06-30 10:23:54 Informację zaktualizowano 2021-06-30 10:24:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 29/2021
 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków o udział w programie priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej” realizowanym z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2021-06-29 15:48:44 Informację zaktualizowano 2021-06-29 15:49:34, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 28/2021
 Zarządzenie w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach
Data wprowadzenia informacji 2021-06-22 15:52:29 Informację zaktualizowano 2021-06-22 15:56:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 27/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-06-22 15:27:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 26/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-06-08 13:56:28 Informację zaktualizowano 2021-06-08 14:01:53, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 25/2021
 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekle na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2021-05-04 11:17:11, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 24/2021
 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-05-04 11:14:37 Informację zaktualizowano 2021-05-04 11:15:01, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 23/2021
 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2021-05-04 11:12:38, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 22/2021
 Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-05-04 11:09:29, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 21/2021
 Zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
Data wprowadzenia informacji 2021-05-04 11:05:12 Informację zaktualizowano 2021-05-04 11:08:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 20/2021
 Zarządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
Data wprowadzenia informacji 2021-04-28 15:19:08, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 19/2021

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy w Moskorzewie dokonujących czynności kontrolnych

Załączniki do zarządzenia nr 19/2021

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-28 15:13:32, wprowadzający: Krystian Wójcik
Zarządzenie Nr 18/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-28 15:12:07 Informację zaktualizowano 2021-04-28 15:12:50, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 17/2021
 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-04-28 12:18:33, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 16/2021
 Zarządzenie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2020 rok.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 15:26:02 Informację zaktualizowano 2021-04-13 10:34:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 15/2021
 Zarządzenie w sprawie: ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 15:11:17 Informację zaktualizowano 2021-04-08 15:11:47, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 14/2021
 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-04-07 12:22:51 Informację zaktualizowano 2021-04-07 12:26:12, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 13/2021
 Zarządzenie w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023
Data wprowadzenia informacji 2021-03-17 13:52:37, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 12/2021
 Zarządzenie w sprawie: ustalenia czasu pracy poświęconego na wykonywanie przez pracowników Urzędu Gminy Moskorzew zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Data wprowadzenia informacji 2021-03-17 12:34:45, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 11/2021
 Zarządzenie w sprawie: powołania Zespołu do spraw opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moskorzew na lata 2021-2026.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-17 12:31:59, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 10/2021
 Zarządzenie w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 67/2020 Wójta Gminy Moskorzew Z dnia 31.12.2020 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2021-03-03 10:36:01 Informację zaktualizowano 2021-03-17 11:48:36, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 9/2021
 Zarządzenie w sprawie: w powołania w Urzędzie Gminy W Moskorzewie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o uzyskanie zamówień publicznych do 31.12.2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-03 10:32:04, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 8/2021
 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Data wprowadzenia informacji 2021-03-03 10:27:30 Informację zaktualizowano 2021-03-04 13:22:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 7/2021
 Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Gminy W Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2021-03-03 10:17:40 Informację zaktualizowano 2021-03-03 10:21:04, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 6/2021
 Zarządzenie w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4/2020 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie sposobu ustalenia rozliczenia z gminami kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Moskorzew, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Moskorzew
Data wprowadzenia informacji 2021-03-03 10:13:05, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 5/2021
 Zarządzenie w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Moskorzew w 2021 roku
Data wprowadzenia informacji 2021-02-17 08:16:38 Informację zaktualizowano 2021-02-17 08:17:07, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 4/2021

Zarządzenie w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawow

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 09:59:05, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 3/2021

Zarządzenie w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-25 19:44:31, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 2/2021

Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. budownictwa i planowania przestrzennego

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-20 13:54:22, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Zarządzenie Nr 1/2021

Zarządzenie w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Moskorzewie

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-19 12:08:38, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku