Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
° Deklaracja dostępności
° Koordynator ds. dostępności
° Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
° Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dostępność > Koordynator ds. dostępności strona główna 

Koordynator ds. dostępności

Moskorzew, dn. 30 września 2020r

Koordynator ds. dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moskorzewie oraz monitorowanie zapewnienia przez Urząd dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania Koordynatora dostępności

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Moskorzewie,
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.),
  3. Monitorowanie działalności podejmowanej przez Urząd Gminy w Moskorzewie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. Przedstawianie Wójtowi Gminy Moskorzew bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  5. Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kontakt:

Koordynator do spraw dostępności:
Piotr Wawer

telefon kontaktowy:  34 35 42 003 wew. 22
e-mail: piotr.w@moskorzew.pl

 

Zastępca Koordynatora:

Iwona Ptaszek

telefon kontaktowy: 34 35 42 003 wew. 24
e-mail:iwona.ptaszek@moskorzew.pl

 

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1062 z późn. zm.)

 

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-23 08:16:08 Informację zaktualizowano 2021-03-23 08:17:57, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku