Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
° Plan postępowań o udzieleniu zamówień
° Przetargi
° Zapytania ofertowe / cenowe
- 2015
- 2016 r.
- 2017 r.
- 2018 r.
- 2019 r.
- 2020 r.
- 2021 r.
° Platforma zakupowa
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Zapytania ofertowe / cenowe > 2021 r. strona główna 

2021 r.
4. Zapytanie ofertowe na: ,,Udzielenie kredytu
długoterminowego w kwocie 180 000 zł na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

 
Data wprowadzenia informacji 2021-09-07 11:47:50, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zapytanie ofertowe - zmiana
Data wprowadzenia informacji 2021-09-09 19:19:52, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Odpowiedzi na pytania
Data wprowadzenia informacji 2021-09-09 19:20:20 Informację zaktualizowano 2021-09-09 19:20:52, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2021-09-14 14:21:01, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
3. Zapytanie ofertowe na: "Przewóz uczniów
niepełnosprawnych (2 osoby) z miejsca
zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno -
Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu (gm.
Wolbrom, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom) w okresie
01.09.2021 r. do 30.06.2022 r."

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Wykaz zaplecza transportowego

Załącznik Nr 3: Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-30 14:35:24 Informację zaktualizowano 2021-07-30 14:38:23, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2021-08-23 14:37:50 Informację zaktualizowano 2021-08-23 14:39:41, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny ofert
Data wprowadzenia informacji 2021-08-30 11:08:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2021-08-30 11:10:16, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
2. Zapytanie ofertowe na: "Realizację programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Moskorzew w 2021 r."

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2: Wykaz usług

Załącznik nr 3: Wykaz narzędzi

Załącznik Nr 4: Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-07 12:44:05 Informację zaktualizowano 2021-07-07 12:44:27, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2021-09-01 07:53:07, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
1. Zapytanie ofertowe na: "Prowadzenie
kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy
Moskorzew oraz jej jednostek organizacyjnych w
okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2024

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Formularz cenowy

Załącznik nr 3: Wykaz jednostek organizacyjnych

Załącznik nr 4: Oświadczenie o posiadaniu-utworzeniu filii

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-26 13:22:56, wprowadzający: Krystian Wójcik

Zmiana załącznika

Załącznik nr 2: Formularz cenowy

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-27 14:43:34 Informację zaktualizowano 2021-05-27 14:46:17, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Odpowiedź na pytanie
Data wprowadzenia informacji 2021-05-28 10:59:43, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2021-06-09 15:07:19 Informację zaktualizowano 2021-06-09 15:10:05, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew

Zobacz:
 2015 .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. . 
wersja do druku