Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
° Radni
° Pracownicy Urzędu Gminy
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011 r.
- 2012 r.
- 2013r.
- 2014r
- 2015r
- 2016 r.
- 2017 r.
- 2018 r.
- 2019 r.
- 2020 r.
- 2021 r.
- 2022 r.
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia > Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych > 2021 r. strona główna 

2021 r.
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-15 08:38:02, wprowadzający: Krystian Wójcik
Dyrektor WCK-T w Moskorzewie
 Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Krzysiek
Data wprowadzenia informacji 2021-06-15 09:25:05 Informację zaktualizowano 2021-06-15 09:28:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Zbigniew Krzysiek
Dyrektor GOK w Chlewicach

Oświadczenie majątkowe - Andrzej Jaworski

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-15 10:03:56 Informację zaktualizowano 2021-06-15 10:13:19, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Andrzej Jaworski
Dyrektor ZPO w Moskorzewie
 Oświadczenie majątkowe - Monika Bolewska
Data wprowadzenia informacji 2021-06-15 09:43:52 Informację zaktualizowano 2021-06-15 09:48:48, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Monika Bolewska
Dyrektor ZPO w Chlewicach
 Oświadczenie majątkowe - Jolanta Michalczyk
Data wprowadzenia informacji 2021-06-15 09:52:00 Informację zaktualizowano 2021-06-15 09:53:05, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Jolanta Michalczyk

Oświadczenie majątkowe - Jolanta Michalczyk (2)

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-12 11:22:55, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Jolanta Michalczyk
Kierownik GOPS

Oświadczenie majątkowe - Lidia Szymkiewicz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-15 10:06:46, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Oświadczenie majątkowe - Lidia Szymkiewicz
Data wprowadzenia informacji 2021-09-02 11:23:50 Informację zaktualizowano 2021-09-02 11:27:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Lidia Szymkiewicz
Kierownik GOPS
 Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Partyka
Data wprowadzenia informacji 2021-11-09 08:20:23 Informację zaktualizowano 2021-11-09 08:22:30, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Agnieszka Partyka

Zobacz:
 2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 r. .  2012 r. .  2013r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. . 
wersja do druku