Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
° Radni
° Pracownicy Urzędu Gminy
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011 r.
- 2012 r.
- 2013r.
- 2014r
- 2015r
- 2016 r.
- 2017 r.
- 2018 r.
- 2019 r.
- 2020 r.
- 2021 r.
- 2022 r.
- 2023 r.
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia > Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych > 2021 r. strona główna 

2021 r.
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-15 08:38:02, wprowadzający: Krystian Wójcik
Dyrektor WCK-T w Moskorzewie
 Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Krzysiek
Data wprowadzenia informacji 2021-06-15 09:25:05 Informację zaktualizowano 2021-06-15 09:28:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Zbigniew Krzysiek
Dyrektor GOK w Chlewicach

Oświadczenie majątkowe - Andrzej Jaworski

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-15 10:03:56 Informację zaktualizowano 2021-06-15 10:13:19, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Andrzej Jaworski
Dyrektor ZPO w Moskorzewie
 Oświadczenie majątkowe - Monika Bolewska
Data wprowadzenia informacji 2021-06-15 09:43:52 Informację zaktualizowano 2021-06-15 09:48:48, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Monika Bolewska
Dyrektor ZPO w Chlewicach
 Oświadczenie majątkowe - Jolanta Michalczyk
Data wprowadzenia informacji 2021-06-15 09:52:00 Informację zaktualizowano 2021-06-15 09:53:05, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Jolanta Michalczyk

Oświadczenie majątkowe - Jolanta Michalczyk (2)

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-12 11:22:55, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Jolanta Michalczyk
Kierownik GOPS

Oświadczenie majątkowe - Lidia Szymkiewicz

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-15 10:06:46, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Oświadczenie majątkowe - Lidia Szymkiewicz
Data wprowadzenia informacji 2021-09-02 11:23:50 Informację zaktualizowano 2021-09-02 11:27:09, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Lidia Szymkiewicz
Kierownik GOPS
 Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Partyka
Data wprowadzenia informacji 2021-11-09 08:20:23 Informację zaktualizowano 2021-11-09 08:22:30, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Agnieszka Partyka

Zobacz:
 2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 r. .  2012 r. .  2013r. .  2014r .  2015r .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. .  2020 r. .  2021 r. .  2022 r. .  2023 r. . 
wersja do druku