Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie
° Wiejskie Centrum Kulturalno - Turystyczny w Moskorzewie
° Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z/s w Chlewicach
° Zespół Placówek Oświatowych w Chlewicach
° Zespół Placówek Oświatowych w Moskorzewie
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne > Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z/s w Chlewicach strona główna 

Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z/s w Chlewicach

Dyrektor GOK:

Andrzej Jaworski


 

Miejscowość:

Chlewice

Adres:

16-go Stycznia

Poczta:

29-130 Moskorzew

Województwo:

Świętokrzyskie

Powiat:

włoszczowski


 

Telefon:

(034) 3546132

e-maiil:       gok.chlewice@interia.pl


 

Czas pracy:

nienormowany czas pracy

Zakres działania:


Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach jest samorządową instytucją upowszechniania kultury.
Gminny Ośrodek Kultury powołaniy został w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury na wartościach uniwersalnych, ożywiania lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych oraz rozwoju kultury.

Szczegółowy zakres działania ośrodka kultury w załączeniu.

Gminny Ośrodek Kultury może podejmować inne działania wynikające z potrzeb lokalnego środowiska.

Gminny Ośrodek Kultury realizuje swoje zadania poprzez:
- organizację spektakli, koncertów, wystaw i wycieczek;
- organizację imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych;
- prowadzenie kursów tańca, języków obcych;
- świadczenie usług plastycznych, poligraficznych, fotograficznych, muzycznych;
Działalność ta może być prowadzona pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami.

Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie jest wieś Chlewice a terenem działania jest gmina Moskorzew.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 09:48:58 Informację zaktualizowano 2019-10-24 14:32:17, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku