Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2022 r.
° 2023 r.
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na wolne stanowiska pracy > 2022 r. strona główna 

2022 r.
Ogłoszenie o konkursie 7/2022

Ogłoszenie konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. gospodarki odpadami i gospodarowania mieniem gminnym w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zamówień Publicznych

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-09 17:22:36, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Data wprowadzenia informacji 2022-09-27 17:46:06, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Informacja o wynikach konkursu
Data wprowadzenia informacji 2022-09-30 13:15:08, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie 6/2022
 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moskorzewie
Data wprowadzenia informacji 2022-08-02 13:14:45, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Data wprowadzenia informacji 2022-09-05 13:13:19, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Informacja o wynikach konkursu
Data wprowadzenia informacji 2022-09-05 13:13:56, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 5/2022

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moskorzewie

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-22 08:01:58, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Informacja o wynikach konkursu
Data wprowadzenia informacji 2022-08-02 13:20:57, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 4/2022

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 17:58:10, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 3/2022

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Asystenta rodziny - umowa o świadczenie usług

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-16 13:01:50, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 2/2022

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Asystenta rodziny - umowa o świadczenie usług

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-20 13:08:42 Informację zaktualizowano 2022-04-20 13:12:46, wprowadzający: Krystian Wójcik
Ogłoszenie o konkursie 1/2022

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chlewicach

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-14 08:42:08 Informację zaktualizowano 2022-04-14 08:43:18, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wynikach konkursu
Data wprowadzenia informacji 2022-05-18 15:17:15, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Komisji - Piotr Wawer
wersja do druku