Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada gminy strona główna 

Rada gminy

Skład osobowy Rady Gminy Moskorzew 2018 – 2023 jest następujący:

Lp.

 Imię i nazwisko

1

 Sebastian Kosowski - Przewodniczący

2

 Bożena Całka - Wiceprzewodnicząca

3

 Adam Adamus

4

 Dominika Bryła

5

 Justyna Całka

6

 Sławomir Furmański

7

 Leszek Herej

8

 Bogdan Knapik

9

 Włodzimierz Kozłowski

10

 Kordian Kucharczyk

11

 Małgorzata Łaskawiec

12

 Lena Nowak

13

 Przemysław Rajca

14

 Mirosław Szczechla

15

 Grażyna Wójcik
 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-29 13:39:45 Informację zaktualizowano 2018-11-20 09:35:51, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku