Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia ponadlokalna strona główna 

Strategia ponadlokalna

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin: Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030” wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Roz

- załącznik Nr 1 do zarządzenia (Strategia ponadlokalna)

- załącznik Nr 2 do zarządzenia (Prognoza)

- załącznik Nr 3 do zarządzenia (Formularz uwag)

Obwieszczenie Wójta Gminy Moskorzew

Opinia RDOS

Opinia Sanepidu

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-01 14:09:56, wprowadzający: Krystian Wójcik
  Informacja - podsumowanie konsultacji społecznych dot. projektu "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin: Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Data wprowadzenia informacji 2023-01-23 14:48:12 Informację zaktualizowano 2023-01-23 14:49:00, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XLIX/305/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”
Data wprowadzenia informacji 2023-05-15 14:21:10, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Przewodniczący Rady Gminy
wersja do druku