Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
° 2023 r.
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dzierżawa nieruchomości > 2023 r. strona główna 

2023 r.
1. Pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę
nieruchomości

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moskorzew położonej w miejscowości Mękarzów oraz powołania Komisji Przetargowej

+ Załącznik Nr 1

+ Załącznik Nr 2

   - Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 2

  - Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-03 12:51:47, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Informacja o wynikach przetargu
Data wprowadzenia informacji 2023-01-24 09:23:41, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku