Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2022 r.
° 2023 r.
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia > 2023 r. strona główna 

2023 r.

11. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024 - nabór wniosków.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-08-22 18:25:58, wprowadzający: Krystian Wójcik
 10. Decyzja Starosty Włoszczowskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości z dn. 26.06.2023
Data wprowadzenia informacji 2023-06-30 21:05:43 Informację zaktualizowano 2023-06-30 21:08:39, wprowadzający: Krystian Wójcik
 9. Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2023 r. Starosty Włoszczowskiego
Data wprowadzenia informacji 2023-06-15 16:15:57, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Starostwa Włoszczowski

8. INFORMACJA dot. sprzedaży końcowej paliwa stałego po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych

- Wniosek

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-24 17:53:06, wprowadzający: Krystian Wójcik
 7. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dn. 11.05.2023
Data wprowadzenia informacji 2023-05-11 20:35:04, wprowadzający: Krystian Wójcik
 6. Obwieszczenie GKZ.6733.02.2023 z dnia 04.05.2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-05-04 16:42:17 Informację zaktualizowano 2023-05-04 16:42:36, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 5. Obwieszczenie GKZ.6733.01.2023 z dnia 28.04.2023
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 11:45:11 Informację zaktualizowano 2023-04-28 11:45:44, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 4. Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 09:16:21, wprowadzający: Krystian Wójcik
 3. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24.04.2023 r.
Data wprowadzenia informacji 2023-04-27 12:37:15, wprowadzający: Krystian Wójcik
 2. Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego z dn. 07.03.2023 r. Znak: GKN.6852.2.2.2023.IŚ
Data wprowadzenia informacji 2023-03-13 07:56:20 Informację zaktualizowano 2023-03-13 07:56:48, wprowadzający: Krystian Wójcik
 1. Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 3 stycznia 2023 r. o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie obrębu Jadwigów, gmina Moskorzew, powiat włoszczowski
Data wprowadzenia informacji 2023-01-09 14:43:25 Informację zaktualizowano 2023-01-09 14:43:47, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku