Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015r
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2022 r.
° 2023 r.
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na wolne stanowiska pracy > 2023 r. strona główna 

2023 r.
Ogłoszenie o konkursie 3/2023

Ogłoszenie konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. zamówień publicznych i funduszy pomocowych w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zamówień Publicznych.

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-07-17 09:35:15, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Data wprowadzenia informacji 2023-09-06 16:34:34, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2023-09-06 16:35:42, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie 2/2023

Ogłoszenie konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. obronnych, OC i p.poż. w Referacie Spraw Obywatelskich.

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-03 09:46:51, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Data wprowadzenia informacji 2023-04-20 18:23:46 Informację zaktualizowano 2023-04-21 07:23:59, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wynikach naboru
Data wprowadzenia informacji 2023-04-25 15:18:52, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
Ogłoszenie o konkursie 1/2023

Ogłoszenie konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Moskorzew - pracownik ds. zamówień publicznych i funduszy pomocowych w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zamówień Publicznych

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-11 12:09:16, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Informacja o wyniku naboru
Data wprowadzenia informacji 2023-02-06 13:08:23, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku