Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Grażyna Wójcik - przewodnicząca
2. Kordian Kucharczyk - członek
3. Leszek Herej - członek
4. Przemysław Rajca - członek
5. Lena Nowak - członek

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-29 13:46:54 Informację zaktualizowano 2018-12-10 09:13:19, wprowadzający: Krystian Wójcik
KOMISJA ROLNICTWA, SPRAW SOCJALNYCH I OCHRONY
ŚRODOWISKA

1. Justyna Całka - przewodnicząca
2. Adam Adamus - członek
3. Włodzimierz Kozłowski - członek
4. Mirosław Szczechla - członek

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-03 10:50:10 Informację zaktualizowano 2018-12-10 09:13:16, wprowadzający: Krystian Wójcik
KOMISJA KULTURY, OŚWIATY I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

1. Bożena Całka - przewodnicząca
2. Dominika Bryła - członek
3. Sławomir Furmański - członek

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-03 10:54:54 Informację zaktualizowano 2018-12-10 09:13:14, wprowadzający: Krystian Wójcik
KOMISJA REWIZYJNA

1. Kordian Kucharczyk - przewodniczący
2. Grażyna Wójcik - członek
3. Małgorzata Łaskawiec - członek
4. Bogdan Knapik - członek

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-03 10:57:18 Informację zaktualizowano 2018-12-05 16:46:58, wprowadzający: Krystian Wójcik
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Bogdan Knapik - przewodniczący
2. Leszek Herej - wiceprzewodniczący
3. Włodzimierz Kozłowski - członek
4. Justyna Całka - członek
5. Dominika Bryła - członek

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 14:33:47 Informację zaktualizowano 2019-07-03 15:17:48, wprowadzający: Krystian Wójcik
wersja do druku