Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty/ogłoszenia/obwieszczenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
° 2022 r.
° 2023 r.
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
WYBORY I REFERENDA
SPISY POWSZECHNE
Strategia ponadlokalna
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje nieudostępnione
Sprzedaż nieruchomości
Dzierżawa nieruchomości
PETYCJE
APELE
Centralny Rejestr Umów
SUiKZP [SIP]
SUiKZP [Geoportal]
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-15 10:14:19, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Skarbnik UG Moskorzew
 Informacja o wykonaniu budżetu za 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-15 10:16:13 Informację zaktualizowano 2009-09-15 10:16:41, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Skarbnik UG Moskorzew
 Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-15 10:18:23, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Skarbnik UG Moskorzew
 Uchwała Nr 96/2009 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Moskorzew na 2010 rok
Obowiązuje od: 2009-12-10   Data wprowadzenia informacji 2010-01-07 11:01:17, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Uchwała Nr 11/2010 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 lutego 2010 roku
Obowiązuje od: 2010-02-22   Data wprowadzenia informacji 2010-03-12 14:45:47, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok.
Obowiązuje od: 2010-03-31   Data wprowadzenia informacji 2010-04-09 14:18:28 Informację zaktualizowano 2010-04-09 14:27:29, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Skarbnik UG Moskorzew
 Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-13 13:19:13, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr 133/2011 III Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 27 styczeń 2011 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Moskorzew na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 15:23:28, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Informacja o wykonaniu budżet za 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:55:19 Informację zaktualizowano 2011-04-19 14:51:35, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
Rb-28S ROCZNE ZA 2010
 Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 08:55:39, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
Rb-27S ROCZNE ZA 2010 R.
 Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 08:57:13, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
Rb-N ZA 2010R.
 img155_2010_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 08:58:29, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 12:58:17 Informację zaktualizowano 2011-11-29 08:54:13, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 14:51:53, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 14:54:05, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 14:55:14, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-UN kwartalne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej za 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 14:56:22, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 14:58:02, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH NA KONIEC 2011 R.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 14:59:19, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 15:02:10, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 15:04:02, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-14 08:37:35 Informację zaktualizowano 2012-03-14 08:59:36, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-03-21 09:18:53, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-03-21 09:20:30, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r. Korekta Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-03-21 13:32:30, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2011 r. Korekta 1
Data wprowadzenia informacji 2012-03-21 13:34:06, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011 r. Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-03-21 13:35:29, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-03-21 13:36:53, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r. Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-03-21 13:38:09, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 13:03:18, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 13:07:33 Informację zaktualizowano 2012-05-11 13:18:10, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 13:20:17, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 13:21:45, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 13:23:27, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 - Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 13:29:25, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 - Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 13:30:51, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2012 r. - Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 13:32:16, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2012 r. - Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 13:33:31, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 14:15:54, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
 Korekta do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 14:19:13, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
 Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 10:45:24, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 - Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 10:47:21, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 10:48:31 Informację zaktualizowano 2012-08-31 11:20:23, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 11:18:18 Informację zaktualizowano 2012-08-31 11:19:23, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 Korekta nr 2
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 11:22:13, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 11:34:51, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2012 r. Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 11:39:15, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 11:41:20, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 11:42:44, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 11:45:05, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2012 r. Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 11:46:16, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za I półrocze 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 12:05:12, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 13:21:51, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 r. -Korekta 1
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 13:23:27, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 13:25:21, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.- Korekta 1
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 13:26:43, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.- Korekta 2
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 13:28:33, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 13:29:53, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 13:31:46, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 września 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 13:33:31 Informację zaktualizowano 2012-10-31 13:45:55, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 13:34:51, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:09:53 Informację zaktualizowano 2013-02-27 12:11:26, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:24:41 Informację zaktualizowano 2013-02-27 12:27:41, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:43:00, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH na koniec 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:45:07, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:48:01, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:50:05, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:52:20, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:57:31, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec I kwartału 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 12:06:45, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 12:10:00, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 12:13:17, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S miesięczne sprawozdanie o wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 12:16:55, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 12:20:14 Informację zaktualizowano 2013-05-15 12:22:02, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 13:54:15, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 13:57:08, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 14:01:23, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 14:02:32, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 - korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 14:03:16, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 14:16:35, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 14:18:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2013 - korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 14:19:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2013- korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 14:24:08, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 września roku 2013
Obowiązuje od: 2013-10-22   Data wprowadzenia informacji 2013-12-05 15:00:14 Informację zaktualizowano 2013-12-05 15:07:19, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 września roku 2013
Obowiązuje od: 2013-10-22   Data wprowadzenia informacji 2013-12-05 15:10:42 Informację zaktualizowano 2013-12-05 15:13:15, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Obowiązuje od: 2013-10-22   Data wprowadzenia informacji 2013-12-05 15:17:52 Informację zaktualizowano 2013-12-05 15:20:31, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Obowiązuje od: 2013-10-22   Data wprowadzenia informacji 2013-12-05 15:19:37, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 -
Data wprowadzenia informacji 2013-12-05 15:21:35, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 września roku 2013- korekta nr.1
Obowiązuje od: 2013-11-12   Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 07:44:16 Informację zaktualizowano 2013-12-06 07:45:00, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 września roku 2013- korekta nr1
Obowiązuje od: 2013-11-12   Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 07:46:20 Informację zaktualizowano 2013-12-06 07:47:04, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Obowiązuje od: 2013-11-12   Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 07:50:56, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Obowiązuje od: 2013-11-12   Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 07:52:03, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 - korekta na1
Obowiązuje od: 2013-11-12   Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 07:53:04, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 31 grudnia roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 13:18:55, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 31 grudnia roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 13:22:44 Informację zaktualizowano 2014-03-17 13:24:34, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2013r
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 13:28:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 13:31:43, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu na koniec 2013r
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 13:36:12, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec IV kwartału 2013r
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 13:39:49, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-UZ roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg sanu na koniec 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 13:46:36, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 13:48:29, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27 ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od poczatku roku do końca IV kwartału roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 13:53:06, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 14:03:00, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb- 27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od poczatku roku do końca IV kwartału roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 14:07:11, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych jednostkom samorządu terytorialnego ustwami z IV kwartał roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 14:23:12, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych jednostkom samorządu terytorialnego ustwami z IV kwartał roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 14:29:18, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych jednostkom samorządu terytorialnego ustwami z IV kwartał roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 14:31:20, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych jednostkom samorządu terytorialnego ustwami z IV kwartał roku 2013 ,Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych jednostkom samorządu terytorialnego ustwami z IV kwartał roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 14:36:53, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 31 grudnia roku 2013- korekta nr1
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 14:43:22 Informację zaktualizowano 2014-03-17 14:44:57, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach/dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych jednostkom samorządu terytorialnego ustwami z IV kwartał roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 14:47:07, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-04-07 09:01:57, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 31 marca roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:10:26, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 31 marca roku 2014 - korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:12:27, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 31 marca roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:14:56 Informację zaktualizowano 2014-06-05 10:17:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego które nie wygasły z upływem roku dudżetowego:2013 za okres do początu roku do dnia 31 marca roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:30:29 Informację zaktualizowano 2014-06-05 10:35:06, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:34:30 Informację zaktualizowano 2014-06-05 10:53:14, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku- korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:54:20, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
  Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:56:49, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014- korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:57:48, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec I kwartału 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:59:57, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:25:41 Informację zaktualizowano 2014-09-24 10:27:48, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2014- korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:29:54 Informację zaktualizowano 2014-09-24 10:31:43, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2014- korekta nr 2
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:33:56 Informację zaktualizowano 2014-09-24 10:35:32, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:38:25 Informację zaktualizowano 2014-09-24 10:39:02, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2014- korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:40:51 Informację zaktualizowano 2014-09-24 10:41:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego które nie wygasły z upływem roku dudżetowego:2013 za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:42:42, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:45:04, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku- korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:45:58, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec II kwartału 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:47:45, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec II kwartału 2014r - korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:50:24, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:51:18, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 września roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-03 11:17:57 Informację zaktualizowano 2014-12-03 11:21:55, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 września roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-03 11:19:11 Informację zaktualizowano 2014-12-03 11:20:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-03 11:24:31, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-12-03 11:25:24, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec III kwartału 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-12-03 11:26:41, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec III kwartału 2014r - korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-12-03 11:27:43, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:21:21 Informację zaktualizowano 2015-02-27 14:22:55, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:26:17, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
  Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:29:48, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
 Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:32:05 Informację zaktualizowano 2015-02-27 14:36:17, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
  Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:38:59, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:40:30, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:43:03, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:44:42, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:46:25, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet

Zobacz:
   2015 r.
   2016 r.
   2017 r.
   2018 r.
   2019 r.
   2020 r.
   2021 r.
   2022 r.
   2023 r.
wersja do druku