Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° 2021 r.
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-15 10:14:19, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Skarbnik UG Moskorzew
 Informacja o wykonaniu budżetu za 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-15 10:16:13 Informację zaktualizowano 2009-09-15 10:16:41, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Skarbnik UG Moskorzew
 Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-15 10:18:23, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Skarbnik UG Moskorzew
 Uchwała Nr 96/2009 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Moskorzew na 2010 rok
Obowiązuje od: 2009-12-10   Data wprowadzenia informacji 2010-01-07 11:01:17, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Uchwała Nr 11/2010 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 lutego 2010 roku
Obowiązuje od: 2010-02-22   Data wprowadzenia informacji 2010-03-12 14:45:47, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok.
Obowiązuje od: 2010-03-31   Data wprowadzenia informacji 2010-04-09 14:18:28 Informację zaktualizowano 2010-04-09 14:27:29, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Skarbnik UG Moskorzew
 Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010 roku.
Data wprowadzenia informacji 2010-10-13 13:19:13, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr 133/2011 III Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 27 styczeń 2011 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Moskorzew na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 15:23:28, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Informacja o wykonaniu budżet za 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:55:19 Informację zaktualizowano 2011-04-19 14:51:35, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
Rb-28S ROCZNE ZA 2010
 Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 08:55:39, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
Rb-27S ROCZNE ZA 2010 R.
 Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 08:57:13, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
Rb-N ZA 2010R.
 img155_2010_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-11-29 08:58:29, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-14 12:58:17 Informację zaktualizowano 2011-11-29 08:54:13, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 14:51:53, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 14:54:05, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 14:55:14, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-UN kwartalne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej za 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 14:56:22, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 14:58:02, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH NA KONIEC 2011 R.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 14:59:19, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 15:02:10, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 15:04:02, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-14 08:37:35 Informację zaktualizowano 2012-03-14 08:59:36, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-03-21 09:18:53, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-03-21 09:20:30, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r. Korekta Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-03-21 13:32:30, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2011 r. Korekta 1
Data wprowadzenia informacji 2012-03-21 13:34:06, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011 r. Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-03-21 13:35:29, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-03-21 13:36:53, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r. Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-03-21 13:38:09, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 13:03:18, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 13:07:33 Informację zaktualizowano 2012-05-11 13:18:10, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 13:20:17, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 13:21:45, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 13:23:27, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 - Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 13:29:25, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 - Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 13:30:51, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2012 r. - Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 13:32:16, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2012 r. - Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-05-11 13:33:31, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 14:15:54, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
 Korekta do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2012-07-02 14:19:13, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
 Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 10:45:24, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 - Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 10:47:21, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 10:48:31 Informację zaktualizowano 2012-08-31 11:20:23, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 11:18:18 Informację zaktualizowano 2012-08-31 11:19:23, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 Korekta nr 2
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 11:22:13, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 11:34:51, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2012 r. Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 11:39:15, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 11:41:20, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 11:42:44, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 11:45:05, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2012 r. Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 11:46:16, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za I półrocze 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 12:05:12, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 13:21:51, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 r. -Korekta 1
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 13:23:27, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 13:25:21, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.- Korekta 1
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 13:26:43, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.- Korekta 2
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 13:28:33, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 13:29:53, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 13:31:46, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 września 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 13:33:31 Informację zaktualizowano 2012-10-31 13:45:55, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 Korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 13:34:51, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:09:53 Informację zaktualizowano 2013-02-27 12:11:26, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:24:41 Informację zaktualizowano 2013-02-27 12:27:41, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:43:00, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH na koniec 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:45:07, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:48:01, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:50:05, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:52:20, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:57:31, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec I kwartału 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 12:06:45, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 12:10:00, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 12:13:17, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S miesięczne sprawozdanie o wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 12:16:55, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 12:20:14 Informację zaktualizowano 2013-05-15 12:22:02, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 13:54:15, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 13:57:08, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 14:01:23, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 14:02:32, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 - korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 14:03:16, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 14:16:35, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 14:18:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2013 - korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 14:19:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2013- korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 14:24:08, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 września roku 2013
Obowiązuje od: 2013-10-22   Data wprowadzenia informacji 2013-12-05 15:00:14 Informację zaktualizowano 2013-12-05 15:07:19, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 września roku 2013
Obowiązuje od: 2013-10-22   Data wprowadzenia informacji 2013-12-05 15:10:42 Informację zaktualizowano 2013-12-05 15:13:15, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Obowiązuje od: 2013-10-22   Data wprowadzenia informacji 2013-12-05 15:17:52 Informację zaktualizowano 2013-12-05 15:20:31, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Obowiązuje od: 2013-10-22   Data wprowadzenia informacji 2013-12-05 15:19:37, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 -
Data wprowadzenia informacji 2013-12-05 15:21:35, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 września roku 2013- korekta nr.1
Obowiązuje od: 2013-11-12   Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 07:44:16 Informację zaktualizowano 2013-12-06 07:45:00, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 września roku 2013- korekta nr1
Obowiązuje od: 2013-11-12   Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 07:46:20 Informację zaktualizowano 2013-12-06 07:47:04, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Obowiązuje od: 2013-11-12   Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 07:50:56, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Obowiązuje od: 2013-11-12   Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 07:52:03, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet

 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 - korekta na1
Obowiązuje od: 2013-11-12   Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 07:53:04, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 31 grudnia roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 13:18:55, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 31 grudnia roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 13:22:44 Informację zaktualizowano 2014-03-17 13:24:34, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2013r
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 13:28:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 13:31:43, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu na koniec 2013r
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 13:36:12, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec IV kwartału 2013r
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 13:39:49, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-UZ roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg sanu na koniec 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 13:46:36, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 13:48:29, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27 ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od poczatku roku do końca IV kwartału roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 13:53:06, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 14:03:00, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb- 27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od poczatku roku do końca IV kwartału roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 14:07:11, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych jednostkom samorządu terytorialnego ustwami z IV kwartał roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 14:23:12, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych jednostkom samorządu terytorialnego ustwami z IV kwartał roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 14:29:18, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych jednostkom samorządu terytorialnego ustwami z IV kwartał roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 14:31:20, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych jednostkom samorządu terytorialnego ustwami z IV kwartał roku 2013 ,Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych jednostkom samorządu terytorialnego ustwami z IV kwartał roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 14:36:53, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 31 grudnia roku 2013- korekta nr1
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 14:43:22 Informację zaktualizowano 2014-03-17 14:44:57, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach/dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecownych jednostkom samorządu terytorialnego ustwami z IV kwartał roku 2013
Data wprowadzenia informacji 2014-03-17 14:47:07, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2014-04-07 09:01:57, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 31 marca roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:10:26, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 31 marca roku 2014 - korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:12:27, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 31 marca roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:14:56 Informację zaktualizowano 2014-06-05 10:17:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego które nie wygasły z upływem roku dudżetowego:2013 za okres do początu roku do dnia 31 marca roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:30:29 Informację zaktualizowano 2014-06-05 10:35:06, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:34:30 Informację zaktualizowano 2014-06-05 10:53:14, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku- korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:54:20, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
  Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:56:49, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014- korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:57:48, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec I kwartału 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-06-05 10:59:57, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:25:41 Informację zaktualizowano 2014-09-24 10:27:48, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2014- korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:29:54 Informację zaktualizowano 2014-09-24 10:31:43, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2014- korekta nr 2
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:33:56 Informację zaktualizowano 2014-09-24 10:35:32, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:38:25 Informację zaktualizowano 2014-09-24 10:39:02, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2014- korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:40:51 Informację zaktualizowano 2014-09-24 10:41:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego które nie wygasły z upływem roku dudżetowego:2013 za okres do początu roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:42:42, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:45:04, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku- korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:45:58, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec II kwartału 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:47:45, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec II kwartału 2014r - korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:50:24, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 10:51:18, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 września roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-03 11:17:57 Informację zaktualizowano 2014-12-03 11:21:55, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres do początu roku do dnia 30 września roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-03 11:19:11 Informację zaktualizowano 2014-12-03 11:20:40, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-03 11:24:31, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2014-12-03 11:25:24, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec III kwartału 2014r
Data wprowadzenia informacji 2014-12-03 11:26:41, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji stan na koniec III kwartału 2014r - korekta nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-12-03 11:27:43, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Danuta Segiet
 Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:21:21 Informację zaktualizowano 2015-02-27 14:22:55, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
 Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu tertytorialnego za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:26:17, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
  Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:29:48, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
 Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu za okres od początu roku do dnia 31 grudnia roku 2014
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:32:05 Informację zaktualizowano 2015-02-27 14:36:17, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
  Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:38:59, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:40:30, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:43:03, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:44:42, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet
 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 14:46:25, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: Danuta Segiet

Zobacz:
   2015 r.
   2016 r.
   2017 r.
   2018 r.
   2019 r.
   2020 r.
   2021 r.
wersja do druku