Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
° Podatki i opłaty
° Deklaracje obowiązujące od 2016 roku
° Uchwały podatkowe obowiązujące w 2013 r
° Uchwały podatkowe obowiązujące w 2014r.
° Uchwały podatkowe obowiązujące w 2015r
° Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016 r.
° Uchwały podatkowe obowiązujące w 2017 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty  > Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty
DN-1
 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (dla osób prawnych)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-21 14:08:24, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
IN-1
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (dla osób fizycznych)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-21 14:11:24, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
IL-1
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (dla osób fizycznych)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-21 14:13:54, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
DL-1
 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (dla osób prawnych)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-21 14:16:39, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
IR-1
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (dla osób fizycznych)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-21 14:18:04, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
DR-1
 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (dla osób prawnych)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-21 14:19:12, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2012 R.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-19 14:44:49, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Data wprowadzenia informacji 2011-03-22 08:42:50 Informację zaktualizowano 2017-08-21 09:33:04, wprowadzający: Krystian Wójcik
 Uchwała Nr X/44/07 Rady Gminy Moskorzew z dnia 7 grudnia 2007 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Obowiązuje od: 2007-12-07   Data wprowadzenia informacji 2011-03-22 08:33:01, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
Obowiązuje od: 2010-12-10   Data wprowadzenia informacji 2011-03-22 08:39:06 Informację zaktualizowano 2011-03-24 08:14:54, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 roku.
Obowiązuje od: 2010-12-10   Data wprowadzenia informacji 2011-03-22 08:40:01, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska

Referat Finansowy

Młodszy Referent ds.  wymiaru zobowiązań podatkowych- Karina Koprowska

tel.34 3542002 pokój 19

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 12:47:58 Informację zaktualizowano 2017-02-09 10:53:35, wprowadzający: Daniel Gardyjas
 Uchwała Nr XII/52/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-01-01   Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 14:45:23, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Uchwała Nr XII/53/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-01-01   Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 14:46:47, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Uchwała Nr XII/54/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
Obowiązuje od: 2012-01-01   Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 14:48:31, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Uchwała Nr XII/55/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie: stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2012 roku
Obowiązuje od: 2012-01-01   Data wprowadzenia informacji 2012-01-10 14:49:45, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-01-24 14:22:53 Informację zaktualizowano 2012-01-25 08:52:14, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Informacja w sprawie umorzeń 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-26 15:08:05, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
 Informacja w sprawie umorzeń 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-05-30 09:36:34, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-05-29 08:52:34 Informację zaktualizowano 2013-05-29 08:55:01, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2014-05-27 11:23:10, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 12:46:36, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2016-05-31 14:59:14, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2017-05-23 08:34:45, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Umorzenia podatku w 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 14:20:23 Informację zaktualizowano 2018-05-28 14:21:45, wprowadzający: Krystian Wójcik, autor: Wójt Gminy Moskorzew
wersja do druku