Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
° 2003r.
° 2004r.
° 2005r.
° 2006r.
° 2007r.
° 2008r.
° 2009r.
° 2010r.
° 2011r.
° 2012 r.
° 2013 r.
° 2014r
° 2015 r.
° 2016 r.
° 2017 r.
° 2018 r.
° 2019 r.
° 2020 r.
° Poprzednie
° tematycznie
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia / Zawiadomienia
Mienie gminy
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarownaie odpadami
Strategia rozwoju
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2008r. strona główna 

2008r.
 Uchwała Nr XII/50/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 lutego 2008r. ws. skargi z dnia 29 listopada 2007 r.
Obowiązuje od: 2008-02-01   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 12:43:14 Informację zaktualizowano 2017-05-19 08:15:34, wprowadzający: Daniel Gardyjas, autor: RG Moskorzew
  Uchwała Nr XII/51/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 lutego 2008r. ws. ustalenia reg. ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków na 2008 rok.
Obowiązuje od: 2008-02-01   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 12:46:42, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
  Uchwała Nr XII/52/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 lutego 2008r. ws. ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
Obowiązuje od: 2008-02-01   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 12:48:50, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XIII/53/2008 Rady gminy Moskorzew z dnia 28 marca 2008 ws. uchwalenia budżetu gminy Moskorzew na 2008 rok.
Obowiązuje od: 2008-03-28   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 13:19:58 Informację zaktualizowano 2008-11-28 14:06:24, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XIII/54/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marzec 2008 ws. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego za pracę pracowników GOPS w Moskorzewie oraz wartości jednego punktu w złotych
Obowiązuje od: 2008-03-28   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 13:33:27, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XIII/55/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marzec 2008 ws. udzielenia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 14:18:15, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XIII/56/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marzec 2008 ws. zmienienia uchwały Nr XI/47/07 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27.12.2007 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Moskorzew w latach 2008-2010
Obowiązuje od: 2008-03-28   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 14:25:22 Informację zaktualizowano 2008-11-28 14:29:50, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XIII/57/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 marzec 2008 ws. wystąpienia z wnioskiem o ustalenie herbu Gminy
Obowiązuje od: 2008-03-28   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 14:47:06, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XIV/58/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 kwietnia 2008 roku ws.udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Moskorzew za 2007 rok
Obowiązuje od: 2008-04-30   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 14:53:17 Informację zaktualizowano 2008-12-05 14:46:35, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XIV/59/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 kwiecień 2008 ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2008 rok
Obowiązuje od: 2008-04-30   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 15:06:31, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XIV/60/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 kwiecień 2008 zmieniająca uchwałę Nr XIII/55/2008 Rady Gminy Moskorzew z 28.03.2008 roku
Obowiązuje od: 2008-04-30   Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 15:18:16 Informację zaktualizowano 2008-12-05 14:45:47, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XIV/61/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 kwiecień 2008 ws. zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Obowiązuje od: 2008-04-30   Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 14:36:31 Informację zaktualizowano 2008-12-05 14:45:59, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XV/62/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 czerwca 2008 ws. zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Obowiązuje od: 2008-06-16   Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 14:38:15 Informację zaktualizowano 2008-12-05 14:46:11, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Rada Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XV/63/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 czerwca 2008 ws. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Obowiązuje od: 2008-06-16   Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 14:39:46 Informację zaktualizowano 2008-12-05 14:45:15, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XV/64/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 czerwca 2008 ws. zatwierdzenia plany odnowy miejscowości Chlewice
Obowiązuje od: 2008-06-16   Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 14:41:07 Informację zaktualizowano 2008-12-05 14:47:00, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XV/65/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 16 czerwca 2008 ws. zatwierdzenia plany odnowy miejscowości Moskorzew
Obowiązuje od: 2008-06-16   Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 14:42:40 Informację zaktualizowano 2008-12-05 14:47:10, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XVI/66/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 sierpnia 2008 ws. zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Obowiązuje od: 2008-08-12   Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 14:44:51 Informację zaktualizowano 2008-12-05 14:55:33, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XVI/67/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 sierpnia 2008 ws. intencji przejęcia w zarząd odcinka drogi relacji Moskorzew - Przybyszów od km 0 + 729 do km 1+294 o długości 0,565 leżącego na terenie Gminy Szczekociny oznaczonego w ewidencji geodezyjnej nr działki 1044, arkusz mapy 1, obręb nr 5 Goleniowy.
Obowiązuje od: 2008-08-12   Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 14:51:17 Informację zaktualizowano 2008-12-05 14:55:03, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XVII/68/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2008 ws. zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Obowiązuje od: 2008-09-26   Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 14:54:38, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
  Uchwała Nr XVII/69/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2008 ws. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za dostarczanie wody z urzadzeń sieci komunalnej w Gminie Moskorzew
Obowiązuje od: 2008-09-26   Data wprowadzenia informacji 2008-12-05 14:58:03, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: RG Moskorzew
 Uchwała Nr XVIII/70/08 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 października 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Obowiązuje od: 2008-10-31   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 13:48:17, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 Uchwała Nr XVIII/71/08 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 października 2008 r. w sprawie: upoważnienia GOPS w Moskorzewie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
Obowiązuje od: 2008-10-31   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 13:57:43, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XVIII/72/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 października 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej
Obowiązuje od: 2008-10-31   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:02:01 Informację zaktualizowano 2009-06-26 14:08:24, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XVIII/73/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 października 2008 r. w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożariczym
Obowiązuje od: 2008-10-31   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:06:31, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XIX/74/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008
Obowiązuje od: 2008-12-02   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:11:27, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XIX/75/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie: powołania doraźnej komisji do spraw zmian Statutu Gminy
Obowiązuje od: 2008-12-02   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:16:48, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XIX/76/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Statucie Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej
Obowiązuje od: 2008-12-02   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:19:39, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XIX/77/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
Obowiązuje od: 2008-12-02   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:22:45, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XIX/78/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości
Obowiązuje od: 2008-12-02   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:26:58 Informację zaktualizowano 2009-06-26 14:38:02, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XIX/79/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/75/04 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie
Obowiązuje od: 2008-12-02   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:30:30, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XX/80/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy moskorzew na 2009 rok
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:36:19, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XX/81/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: opinii do projektu uchwały o likwidacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupi Jędrzejowskiej.
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:43:03, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XX/82/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/36/07 Rady Gminy Moskorzew z dnia 09 listopada 2007 w zakresie reprezentowania Gminy Moskorzew w Stowarzyszeniu-Lokalna Grupa Działania pod nazwą ,, Region Włoszczowski"
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:48:34, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XX/83/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wykazów wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 rok
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:51:51, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
 Uchwała Nr XX/84/2008 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok.
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-06-26 14:54:42 Informację zaktualizowano 2009-06-26 14:56:43, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew
wersja do druku