Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Komunikaty i ogłoszenia
Informacje bieżące
Dyżury Przewodniczącego
RODO
Organy
Rada gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Nagrania sesji Rady
Sesje Rady
Posiedzenia komisji Rady Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Mienie gminy
° 2017 r.
Budżet
Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarowanie odpadami
Strategia rozwoju
Informacje dla zarządców lokali
Wnioski do pobrania
Inne
Interpelacje Radnych
Nabór na ławników sądowych
Raporty o stanie Gminy
Wybory Prezydenckie 2015
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 rok
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory do Izb Rolnicznych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Protokoły / wystąpienia kontrolne
Jednostki organizacyjne
Organizacje pożytku publicznego i Stowarzyszenia
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Oświadczenia
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Rejestr Instytucji Kultury
Sprzedaż nieruchomości
PETYCJE
APELE
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dostępność
Serwis
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Mienie gminy strona główna 

Mienie gminy
 EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MOSKORZEW
Obowiązuje od: 2008-05-26   Data wprowadzenia informacji 2009-09-14 09:13:05, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY MOSKORZEW NA LATA 2008-2010
Obowiązuje od: 2008-05-26   Data wprowadzenia informacji 2009-09-14 09:14:55, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI ZASOBU NA LATA 2008-2010
Obowiązuje od: 2008-05-26   Data wprowadzenia informacji 2009-09-14 10:47:01, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MOSKORZEW STAN NA 31.12.2009
Obowiązuje od: 2009-12-31   Data wprowadzenia informacji 2010-03-12 14:58:18, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska
 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MOSKORZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 2/2010
Obowiązuje od: 2010-03-30   Data wprowadzenia informacji 2010-03-30 12:19:27 Informację zaktualizowano 2010-03-30 12:22:29, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 Zestawienie mienia komunalnego Gminy na dzień 31 marca 2012 r.
Obowiązuje od: 2012-03-31   Data wprowadzenia informacji 2012-05-17 13:36:55, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MOSKORZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
Obowiązuje od: 2012-12-05   Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 08:18:31, wprowadzający: Małgorzata Kozłowska, autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW

 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Moskorzew przeznaczonych do dzierżawy
Data wprowadzenia informacji 2014-02-14 08:01:39, wprowadzający: Jolanta Gradzińska, autor: Wójt Gminy Moskorzew
 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Data wprowadzenia informacji 2014-08-01 08:56:13, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 1
Data wprowadzenia informacji 2014-08-01 08:57:13, wprowadzający: Jolanta Gradzińska
 KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 2
Data wprowadzenia informacji 2014-08-01 08:57:57, wprowadzający: Jolanta Gradzińska

Zobacz:
   2017 r.
wersja do druku