Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Moskorzew  www.moskorzew.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2022-11-16 11:24:43

Aktualizacja informacji w dziale:
Rejestr działalności regulowanej

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-11-16 11:24
Dodano REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
15.11.2022-20221116111721.pdf  więcej >
2022-11-16 11:24:31

Aktualizacja informacji w dziale:
Rejestr działalności regulowanej

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-11-16 11:24
Usunięto REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 15.11.2022.pdf  więcej >
2022-11-16 10:53:20

Aktualizacja informacji w dziale:
Rejestr działalności regulowanej

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-11-16 10:53
Dodano REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 15.11.2022.pdf  więcej >
2022-11-16 10:53:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Rejestr działalności regulowanej

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-11-16 10:53
Usunięto rdr_08.08.2022.pdf  więcej >
2022-11-08 09:06:27

Aktualizacja informacji w dziale:
2022 r.

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-11-08 09:06
III kwartał
Dodano Sprawozdanie RB-Z III kwartal 2022 o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji.pdf  więcej >
2022-11-08 09:06:07

Aktualizacja informacji w dziale:
2022 r.

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-11-08 09:06
III kwartał
Dodano Sprawozdanie RB-NDS III kwartal 2022 o nadwyżce -
deficycie jednostki samorządu terytorialnego.pdf  więcej >
2022-11-08 09:05:01

Aktualizacja informacji w dziale:
2022 r.

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-11-08 09:05
III kwartał
Dodano Sprawozdanie RB-N III kwartal 2022 o stanie
należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf  więcej >
2022-11-08 09:04:40

Aktualizacja informacji w dziale:
2022 r.

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-11-08 09:04
III kwartał
Dodano Sprawozdanie RB-28S III kwartal 2022 z wykonania
planu wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego.pdf  więcej >
2022-11-08 09:04:20

Aktualizacja informacji w dziale:
2022 r.

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-11-08 09:04
III kwartał
Dodano Sprawozdanie RB-27S III kwartal 2022 z wykonania
planu dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego.pdf  więcej >
2022-10-26 09:57:50

Aktualizacja informacji w dziale:
2022 r.

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-10-26 09:57
Aktualizacja 1, - Program "Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej" - edycja 2023  więcej >
2022-10-26 09:50:26

Aktualizacja informacji w dziale:
2022 r.

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-10-26 09:50
Dodano DX-2500N_20221026_105851a.pdf  więcej >
2022-10-19 10:41:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Konsultacje społeczne

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-10-19 10:42
Roczny program współpracy Gm
Dodano Załącznik nr 2 do ogłoszenia konsultacjif
aprojektu formularz konsultacji 2022n.pdf  więcej >
2022-10-19 10:40:43

Aktualizacja informacji w dziale:
Konsultacje społeczne

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-10-19 10:40
Roczny program współpracy Gm
Usunięto Załącznik nr 2 do ogłoszenia konsultacjif
projektu formularz konsultacji 2023.pdf  więcej >
2022-10-19 10:40:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Konsultacje społeczne

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-10-19 10:40
Roczny program współpracy Gm
Dodano Roczny program współpracy Gminy Moskorzew z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicz  więcej >
2022-10-19 10:38:40

Aktualizacja informacji w dziale:
Konsultacje społeczne

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-10-19 10:38
Roczny program współpracy Gm
Usunięto Roczny program współpracy Gminy Moskorzew z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publ  więcej >
2022-10-19 10:36:23

Aktualizacja informacji w dziale:
Konsultacje społeczne

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-10-19 10:36
Roczny program współpracy Gm
Dodano Załącznik nr 1 do ogłoszenia konsultacji projektu
projekt uchwałyn.pdf  więcej >
2022-10-19 10:35:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Konsultacje społeczne

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-10-19 10:35
Roczny program współpracy Gm
Usunięto Załącznik nr 1 do ogłoszenia konsultacji
projektu projekt uchwały.pdf  więcej >
2022-10-19 10:35:20

Aktualizacja informacji w dziale:
Konsultacje społeczne

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-10-19 10:35
Roczny program współpracy Gm
Dodano Ogłoszenie konsultacji 51.2022n.pdf  więcej >
2022-10-19 10:34:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Konsultacje społeczne

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-10-19 10:34
Roczny program współpracy Gm
Usunięto Ogłoszenie konsultacji 51.2022.pdf  więcej >
2022-10-19 10:32:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Konsultacje społeczne

Krystian Wójcik
Informację dodano do Biuletynu 2022-10-19 10:32
Roczny program współpracy Gm
Dodano Zarządzenie_51_20222n.pdf  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 8480
następne >     100>>     300>>