bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Informacje o środowisku strona główna 
 Obwieszczenie POŚ. 7624-2/08 z dnia 25.02.2009r. w sprawie wydania decyzji

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Gradzińska Jolanta | Data wprowadzenia: 2009-04-17 14:18:08.
 Obwieszczenie POŚ. 7624-3/08 z dnia 08.04.2009r. w sprawie wydania decyzji

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Gradzińska Jolanta | Data wprowadzenia: 2009-04-17 14:22:13.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie POŚ. 7624-4/08 z dnia 15.06.2009r. w sprawie wydania decyzji

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Gradzińska Jolanta | Data wprowadzenia: 2009-06-16 13:42:33.
`Decyzja umarząjąca postępowanie
 Decyzja POŚ. 7624-1/09

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Gradzińska Jolanta | Data wprowadzenia: 2009-06-16 14:18:53 | Data modyfikacji: 2009-06-16 14:27:51.
 Obwieszczenie POŚ 7624-1/D/10 z dnia 11.03.10 w sprawie wydania decyzji

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-24 15:07:23.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 Decyzja POŚ.604.1.D.2012

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Data wprowadzenia: 2012-03-14 09:06:28.
 Obwieszczenie POS.604.1.1.D.2012

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-10-17 08:48:45.
 Decyzja GKZ.604.1.3.2015.D z dnia 08.03.2016r w sprawie braku potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch budynków inwentarskich – kacznik na działkach 1046, 1047, 1048, 1049/4 w miejscowości Chlewice (obręb Kolonia Chlewice), gm. Moskorzew”

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-03-14 10:26:43.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wójt Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2016-06-13 13:20:37.
 Decyzja o umorzeniu postępowania

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-27 08:38:39.

Zobacz:
   Publicznie dostepny wykaz o środowisku
   Obwieszczenia
   Decyzje
   Postanowienia
   Zawiadomienia
   Firmy odbierające odpady komunalne
   Programy i regulaminy
   Firmy odbierające nieczystości ciekłe
   Rejestr działalności regulowanej
   Azbest
   Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
   Poziomy recyklingu
   Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK
   Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
   PGN
   Adres punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych ...
Data wprowadzenia: 2016-09-27 08:38:39
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl