bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Informacje o środowisku strona główna 

INFORMACJA O FIRMIE ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH


Urząd Gminy Moskorzew informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w 2022 roku będzie firma:


USŁUGI OCZYSZCZANIA "POLTER"
Paweł Bentkowski
ul. Ogrodowa 20
28-300 Jędrzejów


Firmy wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moskorzew:

1. TAMAX Sp. z o.o., ul. Oś. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów
2. PUK TAMAX Sp. z o.o. Oś. Sady 20/2 28-340 Sędziszów
3. „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny
4. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Barska 12, 30-307 Kraków
5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce
6. Usługi Oczyszczania „POLTER” Paweł Bentkowski, ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów
7. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa
8. PAVER Sp. z o.o., Kuzki 65, 29-100 Włoszczowa
9. EKOPRO Sp. z o. o. ul. Kopalniana 14A/114 01-321 Warszawa

 

Opublikowane przez: Krystian Wójcik | Data wprowadzenia: 2016-08-04 14:14:28 | Data modyfikacji: 2022-08-08 12:51:01.

Zobacz:
 Publicznie dostepny wykaz o środowisku .  Obwieszczenia .  Decyzje .  Postanowienia .  Zawiadomienia .  Firmy odbierające odpady komunalne .  Programy i regulaminy .  Firmy odbierające nieczystości ciekłe .  Rejestr działalności regulowanej .  Azbest .  Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych .  Poziomy recyklingu .  Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK .  Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny .  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi .  PGN .  Adres punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych ... . 
Data wprowadzenia: 2016-08-04 14:14:28
Data modyfikacji: 2022-08-08 12:51:01
Opublikowane przez: Krystian Wójcik
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl