bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Uchwały Rady strona główna 
 Uchwała Nr XXX/120/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2010 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-05 13:32:39.
 Uchwała Nr XXX/121/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie ustalenia szczegółowości budżetu gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-05 13:38:39.
 Uchwała Nr XXX/122/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-05 13:40:28.
 Uchwała Nr XXX/123/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:33:33.
 Uchwała Nr XXX/124/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:36:37.
 Uchwała Nr XXX/125/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:42:23 | Data modyfikacji: 2010-03-05 14:51:29.
 Uchwała Nr XXX/126/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:47:11 | Data modyfikacji: 2010-03-05 14:52:06.
 Uchwała Nr XXX/127/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 marca 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-15 14:36:02.
 Uchwała Nr XXX/128/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 marca 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-15 14:40:07 | Data modyfikacji: 2010-03-15 15:10:46.
 Uchwała Nr XXX/129/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 marca 2010 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-03-15 14:46:07 | Data modyfikacji: 2010-03-15 15:06:43.
 Uchwała Nr XXXII/130/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Moskorzew za 2009 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-05-13 10:43:08.
 Uchwała Nr XXXII/131/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-05-13 10:53:26 | Data modyfikacji: 2010-05-13 10:53:46.
 Uchwała Nr XXXII/132/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-05-17 14:27:38.
 Uchwała Nr XXXII/133/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie: podjęcia zobowiązania do zaciągnięcia kredytu.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-05-13 11:07:36.
 Uchwała Nr XXXII/134/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie: zmiany opisu granic okręgu wyborczego

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-05-13 11:21:25 | Data modyfikacji: 2010-07-02 13:53:00.
 Uchwała Nr XXXIII/135/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 czerwiec 2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-07-02 14:00:13.
 Uchwała Nr XXXIII/136/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 czerwiec 2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-07-02 14:11:00 | Data modyfikacji: 2010-09-06 14:58:10.
 Uchwała Nr XXXIV/137/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 sierpnia 2010 w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-09-06 14:42:52.
 Uchwała Nr XXXIV/138/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 20 sierpnia 2010 w sprawie:przyjęcia herbu,flagi,baneru i pieczęci Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-09-06 14:46:01 | Data modyfikacji: 2010-09-06 14:51:53.
 Uchwała Nr XXXV/139/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 01 października 2010 w sprawie:uchylenia uchwały Nr XXIII/98/09 z dnia 28.04.2009 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-10-18 14:07:47.
 Uchwała Nr XXXVI/140/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew | Data wprowadzenia: 2010-11-10 10:18:31 | Data modyfikacji: 2010-11-10 10:20:24.
 Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:20:30.
 Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2010 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:47:41.
 Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2010 r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:50:45.
 Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2010 r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:56:22.
 Uchwała Nr I/5/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-09 12:03:41.
 Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-17 10:48:35 | Data modyfikacji: 2010-12-17 10:55:30.
 Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-17 09:48:07.
 Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 roku.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-17 09:54:20.
 Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-16 15:22:02 | Data modyfikacji: 2010-12-16 15:22:50.
 Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-17 09:07:20.
 Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: przyznania ryczałtu samochodowego dla Wójat Gminy.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2010-12-17 09:38:15.
 Uchwała Nr IV/12/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-01-11 12:42:22.
 Uchwała Nr IV/13/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-01-11 13:37:45 | Data modyfikacji: 2011-01-11 13:52:29.
 Uchwała Nr IV/14/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2011 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2011-01-11 13:41:57 | Data modyfikacji: 2011-01-11 13:54:00.

Zobacz:
   2003r.
   2004r.
   2005r.
   2006r.
   2007r.
   2008r.
   2009r.
   2010r.
   2011r.
   2012 r.
   2013 r.
   2014r
   2015 r.
   2016 r.
   2017 r.
   2018 r.
   2019 r.
   2020 r.
   2021 r.
   2022 r.
   2023 r.
   Poprzednie
   tematycznie
Data wprowadzenia: 2011-01-11 13:41:57
Data modyfikacji: 2011-01-11 13:54:00
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
ObowižEzuje od: 2010-12-29
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl