bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > 2012 r. strona główna 

2012 r.

PRZETARG Nr 1 ZPF.271.1.2012 -Przyłącza
wodociągowe
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Roboty budowlane

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-07-17 13:18:35.
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2013-01-14 08:35:02.
PRZETARG Nr 2 ZPF.271.2.2012 - Zakup energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i
miejsc publicznych Gminy Moskorzew oraz obiektów
Gminy Moskorzew i jej jednostek organizacyjnych
 
Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:11:14.
 
SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:13:59.
 
Załącznik nr 1 do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:15:55.
 
Załącznik nr 2 do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:16:39.
 
Załącznik nr 3 do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:18:09.
 
Załącznik nr 4 do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:18:56.
 
Załącznik nr 5 do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:20:31.
 
Załącznik nr 6 do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:21:15.
 
Załącznik nr 7 do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:22:22.
 
Załącznik nr 8 do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:23:14.
 
Załącznik nr 8a do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:24:02.
 
Załącznik nr 9 do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-18 14:24:53.
PRZETARG Nr 2 ZPF.271.2.2012 - Zakup energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i
miejsc publicznych Gminy Moskorzew oraz obiektów
Gminy Moskorzew i jej jednostek organizacyjnych
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-28 13:39:40.
PRZETARG Nr 2 ZPF.271.2.2012 - Zakup energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i
miejsc publicznych Gminy Moskorzew oraz obiektów
Gminy Moskorzew i jej jednostek organizacyjnych
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Dostawy

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-10-31 14:15:02.
PRZETARG Nr 3 ZPF.271.3.2012 - Dostawa kruszywa
na remonty dróg gminnych na terenie Gminy
Moskorzew w 2012 r.
 
Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-13 15:06:48.
 
SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-13 15:10:23.
PRZETARG Nr 3 ZPF.271.3.2012 - Dostawa kruszywa
na remonty dróg gminnych na terenie Gminy
Moskorzew w 2012 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-10-05 09:30:05.
PRZETARG Nr 3 ZPF.271.3.2012 - Dostawa kruszywa
na remonty dróg gminnych na terenie Gminy
Moskorzew w 2012 r.
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Dostawy

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-10-16 14:20:41.
PRZETARG Nr 4 ZPF.271.4.2012 - Dostawa węgla i
miału w okresie grzewczym 2012/2013
 
Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-20 14:45:26.
 
SIWZ z załącznikami

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-09-20 14:46:12.
PRZETARG Nr 4 ZPF.271.4.2012 - Dostawa węgla i
miału w okresie grzewczym 2012/2013
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-10-05 09:28:49.
PRZETARG Nr 4 ZPF.271.4.2012 - Dostawa węgla i
miału w okresie grzewczym 2012/2013
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Dostawy

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2012-10-18 15:08:53.

Zobacz:
   Plan postępowań o udzieleniu zamówień
   Przetargi
   Zapytania ofertowe / cenowe
Data wprowadzenia: 2012-10-18 15:08:53
Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
ObowižEzuje od: 2012-10-18
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl