bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Informacje o środowisku > 2013 r. strona główna 

2013 r.

 
POŚ.604.3.D.2012 - OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2013-01-07 11:14:06.
 
POŚ.604.2.P.2012 - ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2013-01-16 11:05:10.
 
POŚ.604.2.D.2012 - OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska | Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW | Data wprowadzenia: 2013-01-28 12:53:18.

Zobacz:
   Publicznie dostepny wykaz o środowisku
   Obwieszczenia Wójta
   Decyzje
   Postanowienia
   Programy i regulaminy
   Firmy odbierające odpady komunalne
   Firmy odbierające nieczystości ciekłe
   Rejestr działalności regulowanej
   Azbest
   Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
   Poziomy recyklingu
   Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK
   Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
   PGN
Data wprowadzenia: 2013-01-28 12:53:18
Autor: WÓJT GMINY MOSKORZEW
ObowižEzuje od: 2013-01-24
Opublikowane przez: Małgorzata Kozłowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl