bip.moskorzew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Moskorzew www.moskorzew.pl
Uchwały Rady strona główna 

 Uchwała Nr. XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 -2028

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-02-06 10:06:43 | Data modyfikacji: 2014-02-06 10:09:44.

 Uchwała Nr. XXXIV/159/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2014r - część I

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-02-06 10:18:53 | Data modyfikacji: 2014-02-06 10:20:28.

 Uchwała Nr. XXXIV/159/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2014r - część II

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-02-06 10:22:00.

 Uchwała Nr. XXXIV/160/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-02-06 10:29:18.

 Uchwała Nr. XXXIV/161/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/154/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-02-06 10:38:40.

 Uchwała Nr. XXXIV/162/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia finasowego w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-02-06 10:44:02.

 Uchwała Nr. XXXIV/163/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-02-06 10:48:55.

 Uchwała Nr. XXXIV/164/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-02-06 10:52:49.
 Uchwała Nr. XXXV/165/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprwie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2028

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-03-27 09:56:25 | Data modyfikacji: 2014-03-27 09:57:31.
 Uchwała Nr. XXXV/166/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-03-27 09:59:36.
 Uchwała Nr. XXXV/167/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-03-27 10:01:22.
 Uchwała Nr. XXXV/168/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2015.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-03-27 10:04:16.
 Uchwała Nr. XXXV/169/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r w sprawie skargi mieszkańców wsi Jadwigów na Wójta Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-03-27 10:06:17.
 Uchwała Nr. XXXV/170/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-03-27 10:08:55 | Data modyfikacji: 2014-03-27 10:10:02.
 Uchwała Nr. XXXV/171/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso i terminów płatności dla inkasentów

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-03-27 10:14:52.
 Uchwała Nr. XXXV/172/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 marca 2014r w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moskorzew na lata 2013-2032

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-03-27 10:16:47 | Data modyfikacji: 2014-05-06 13:03:27.
 Uchwała Nr. XXXVI/173/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sparwie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-05-29 11:47:26 | Data modyfikacji: 2014-06-02 09:09:50.
 Uchwała Nr. XXXVI/174/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2014r w sprawie zmain w budżecie gminy na 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-05-29 11:59:35.
 Uchwała Nr. XXXVI/175/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2014r w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:02:09.
 Uchwała Nr. XXXVII/176/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-07-02 08:12:53 | Data modyfikacji: 2014-07-02 08:26:53.
 Uchwała Nr. XXXVII/177/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdamiem z wykonania budżetu za rok 2013

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-07-02 08:17:47.
 Uchwała Nr. XXXVII/178/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Moskorzew z wykonania budżetu za 2013 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-07-02 08:22:30.
 Uchwała Nr. XXXVII/179/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie przyjęcie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moskorzew w 2014 roku

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-07-02 08:24:07 | Data modyfikacji: 2014-07-02 08:25:56.
 Uchwała Nr. XXXVIII/180/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 2 września 2014r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-09-15 11:40:28 | Data modyfikacji: 2014-09-15 11:43:18.
 Uchwała Nr. XXXVIII/181/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 2 września 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sparwie Wieloletniej Prognozy Finasowej na lata 2014-2028

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-09-15 11:47:48 | Data modyfikacji: 2014-09-15 11:52:05.
 Uchwała Nr. XXXVIII/182/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 2 września 2014r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiacych własność Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-09-15 11:49:12.
 Uchwała Nr. XXXIX/183/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 września 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr. XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2028

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:12:25 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:30:00.
 Uchwała Nr XXXIX/184/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 września 2014r w sparwie zamian w budżecie gminy na 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:14:36.
 Uchwała Nr XXXIX/185/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 września 2014r w sprawie zmainy Uchwały Nr XXIV/114/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału gminy Moskorzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:18:54.
 Uchwała Nr. XXXIX/186/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 września 2014r w sprawie zmainy Uchwały Nr XXI/94/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Moskorzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:21:56 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:31:00.
 Uchwała Nr XXXIX/187/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 września 2014r w sparwie skargi mieszkańców wsi Jadwigów na Wójta Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:34:02.
 Uchwała Nr XXXIX/188/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 września 2014r w sparwie skargi na działalność Wójta Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Daniel Gardyjas | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:36:15 | Data modyfikacji: 2017-05-19 09:30:18.
 Uchwała Nr XXXX/190/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 października 2014r w sparwie zamian w budżecie gminy na 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Data wprowadzenia: 2014-11-18 12:12:20.
 Uchwała Nr XXXX/189/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 października 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-11-18 12:18:44 | Data modyfikacji: 2014-11-18 12:19:37.
 Uchwała Nr XXXXI/191/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 listopada 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 Stycznia 2014r w sparwie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-11-17 10:51:12 | Data modyfikacji: 2014-11-18 08:29:33.
 Uchwała Nr XXXXI/192/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 listopada 2014r w sprawie zamian w budżecie gminy na 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-11-17 10:52:43 | Data modyfikacji: 2014-11-17 11:07:54.
 Uchwała Nr XXXXI/193/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 listopada 2014r w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-11-17 10:57:53 | Data modyfikacji: 2014-11-17 11:07:17.
 Uchwała Nr XXXXI/194/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 listopada 2014r w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Moskorzew.

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2014-11-17 11:00:44.
 Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2014r w sparwie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:04:54.
 Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2014r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:07:44 | Data modyfikacji: 2015-01-13 10:42:21.
 Uchwała Nr I/3/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 grudnia 2014r w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:09:52 | Data modyfikacji: 2015-01-13 10:42:57.
 Uchwała Nr II/4/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2014r w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania na Wójta Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:13:59 | Data modyfikacji: 2015-01-13 10:43:29.
 Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2014r w sprawie wyboru Wójta Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:18:39.
 Uchwała Nr V/6/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:21:03 | Data modyfikacji: 2015-01-13 10:21:49.
 Uchwała Nr V/7/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:26:07.
 Uchwała Nr V/8/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:34:23.
 Uchwała Nr V/9/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Moskorzew

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:40:06.
 Uchwała Nr V/10/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:51:38 | Data modyfikacji: 2015-01-13 10:57:12.
 Uchwała Nr V/11/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie zamian w budżecie gminy na 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:56:08 | Data modyfikacji: 2015-01-13 10:58:02.
 Uchwała Nr V/12/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2015 roku

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 11:01:12 | Data modyfikacji: 2015-01-13 11:03:57.
 Uchwała Nr V/13/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 11:08:35.
 Uchwała Nr V/14/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 11:11:49.
 Uchwała Nr V/15/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 11:15:21.
 Uchwała Nr V/16/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 11:17:28 | Data modyfikacji: 2015-01-13 11:28:22.
 Uchwała Nr VI/17/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014r w w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/158/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 11:30:49 | Data modyfikacji: 2015-01-13 11:39:40.
 Uchwała Nr.VI/18/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 11:32:07.
 Uchwała Nr VI/19/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 11:34:28 | Data modyfikacji: 2015-01-13 11:38:58.
 Uchwała Nr VI/20/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Moskorzew oraz zatwierdzania planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Moskorzew na 2015 rok

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 11:43:19.
 Uchwała Nr VI/21/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy | Data wprowadzenia: 2015-01-13 11:45:48.

Zobacz:
   2003r.
   2004r.
   2005r.
   2006r.
   2007r.
   2008r.
   2009r.
   2010r.
   2011r.
   2012 r.
   2013 r.
   2014r
   2015 r.
   2016 r.
   2017 r.
   2018 r.
   2019 r.
   2020 r.
   2021 r.
   2022 r.
   2023 r.
   Poprzednie
   tematycznie
Data wprowadzenia: 2015-01-13 11:45:48
Autor: Przewodniczący Rady Gminy
Opublikowane przez: Jolanta Gradzińska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.moskorzew.pl